Folders

Breng de gipsy missie onder de aandacht.

Folder 2014

Folder 2012

Folder 2009

Deze folder heeft als thema meegekregen ‘Investeer in kinderen. Geef hen een toekomst.’ In deze folder wordt kort de visie van de stichting weergegeven op de hulp voor de zigeuner bevolking in Oost-Europa. Bij deze folder is voor het eerst gebruik gemaakt van een antwoord kaart. Lezers van de folder kunnen middels de kaart zich als periodieke of eenmalige sponsor melden.
De folder is in eigen beheer ontwikkeld en volledig bekostigd door een sponsor.

Folder Fancica

Om speciale aandacht te geven aan het project dat we in 2007 gestart zijn, woningen voor het dorp Fancica, is deze flyer gemaakt. Een korte bondige opsomming van de project doelstellingen. Deze folder is bedoeld als geheugensteunt voor bezoekers van presentaties of speciale diensten die rond het nieuwe project Fancica zijn gehouden.
De folder is in eigen beheer ontwikkeld en volledig bekostigd door een sponsor.

Folder 2006

Verandering is mogelijk. Dat is ook in de afgelopen periode maar weer gebleken. Hoe triest lag het dorp Targusor er bij toen we daar de eerste keer onze gelakte schoenen in de modder drukte. En nu 1,5 jaar verder zijn er huisjes, is er water en electriciteit en een multi functioneel gebouw. De folder van 2006 roept dan ook op om vooral door te gaan. Dorp voor dorp. Het gaat niet hard, maar zeker wel vooruit.
De folder is in eigen beheer ontwikkeld en volledig bekostigd door een sponsor.

Folder 2005

Als stichting is het onze taak om hier in Nederland de nood van de zigeuners in Oost-Europa te laten zien en om fondsen te werven zodat daar hulp geboden kan worden. Dat werd duidelijk toen we het troosteloze dorp Targusor voor de eerste keer erbij zagen liggen. Nadat we hadden afgesproken dat we het dorp als project zouden oppakken gingen de zigeuners zelf in de hitte aan de slag om klei-stenen te maken. In afwachting van het fundament en overige materialen die door de stichting zouden worden bekostigd.

De folder ‘Bagyi, Neni, …’ is de eerste folder die de stichting ter beschikking heeft om dit werk zichtbaar te maken in Nederland. De folder is in eigen beheer ontwikkeld en volledig bekostigd door een sponsor.