Het verhaal van ... Laci

Waarom zou ik zigeuners ondersteunen?

Het verhaal van … Laci

In de achtertuin van Europa, op een dagreis vanaf ons huis en bed, leven mensen onder verschrikkelijke omstandigheden. Wij zagen het, we voelden het, we roken het. Je wiegje zal maar hier hebben gestaan. Voor altijd gedoemd het uitschot te zijn. Tot niets anders in staat dan stelen en bedriegen. Als baby ben je al tot dit leven veroordeeld; wanhoop, troosteloosheid en zonder enig perspectief. Je zal er nooit uit kunnen komen.

Maar,…. Gipsy Mission denkt dat verandering mogelijk is. Door het Gipsy Mission concept van onderwijs en evangelie is verandering mogelijk. Laci’s wiegje (een doos met wat doeken) stond ook in een zigeunerhutje. Ook hij was veroordeeld tot een uitzichtloos leven, net zoals hij dat van zijn ouders zag. Als kind al had hij honger, hij leerde niet te spelen, ontving weinig liefde, werd door andere mensen als uitschot beschouwd. Als kind al liep hij trauma’s op door de verschrikkelijke dingen die hij meemaakte. Zijn vader pleegde zelfmoord, hij zag hem hangen. Zijn oom kreeg kanker. Laci zag hem op de grond rollen van de pijn, enkel op een paracetamol tabletje…..

Toen pikte een Nederlandse vrouw hem op. Bracht hem met andere kinderen samen in haar kinderhuis. Gaf hem aandacht en liefde. Waste hem, gaf hem schone kleren en verantwoorde voeding. Begeleidde hem in zijn ontwikkeling. Én; vertelde hem over de liefde van God door Jezus Christus. Laci begon op te bloeien. Begon muziek te maken. Ging naar school en kwam elke middag naar het kinderhuis om zijn huiswerk te maken en samen met de andere kinderen te luisteren naar de Bijbelverhalen en mooie liederen van Jezus te zingen en te spelen.

Hoe het nu gaat met Laci? Hij was het eerste zigeunerkind uit zijn dorp dat ooit naar het vervolgonderwijs ging. De hele zigeunerbevolking van zijn dorp ontving dit als een wonder. Iemand van hen, het uitschot, tot niets in staat, gaat naar het vervolgonderwijs! Ongelofelijk! Laci gaat nog steeds naar school. Hij speelt orgel tijdens de diensten in het kerkje van zijn zigeunergemeente. En na Laci komen er nu elk jaar kinderen uit het project van die Nederlandse vrouw, van de basisschool en gaan naar het vervolgonderwijs. Het zigeunerdorp ziet er anders uit. Er is een kerkje gekomen, de mensen zijn veranderd. Het is er schoner en men besteedt aandacht aan persoonlijke hygiëne. De burgemeester verwonderde zich over het feit dat de overlast van zigeuners zo was afgenomen. Verandering is toch mogelijk, door onze Heer Jezus Christus.

Met uw gift maakt u verandering mogelijk. Help Laci en de andere kinderen.

(Laci werd opgevangen door de Nederlandse Areke Wigmans, die het project in Value lui Mihai leidt)