GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Târguşor, dec 2017

Engelengeduld, doorzettingsvermogen, medeleven, Gods liefde willen uitstralen en doorgeven. Behalve praktische kennis en vaardigheden zijn dit de eigenschappen die de begeleidsters van het naschools project in Târguşor moeten hebben. Maar hun inspanningen worden beloond. Steeds meer kinderen bereiken een hoger niveau en komen beter of zelfs goed mee op school. Bij het project zijn de kinderen geen zigeuners die met de nek aangekeken worden, maar kinderen die volledig geaccepteerd worden en van wie de leidsters houden. Dat is de basis van hun vooruitgang. In deze periode zijn ze uitgebreid bezig met het Kerstverhaal. Het is belangrijk dat ze weten dat Jezus ook voor hen op de wereld is gekomen, dat geeft hun leven een nieuw perspectief en door de kinderen horen ook hun ouders het Evangelie. Het naschools project en het werk van pastor László Papp versterken elkaar. Een mooie combinatie!

Leave a Reply