ANBI informatie

Stichting Gipsy Mission is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee is het mogelijk om giften aan de stichting af te trekken van uw belastingopgave.

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling betekent dat wij verplicht zijn om onderstaande informatie op onze website te publiceren. Voor het gemak van onze sponsors treft u hieronder een tabel met de gevraagde informatie zodat u niet zelf op de verschillende plekken op de website hoeft te zoeken.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam Stichting Gipsy Mission
Nummer KvK 32075970
RSIN / fiscaal nummer 816116635
Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling

Wiel 47

3861 XJ  Nijkerk

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
 1. De Stichting heeft de volgende doelen:
  1. Investeren in kinderen d.m.v. een combinatie van het ondersteunen van een kleuterschool en daarnaast na-schoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de reguliere plaatselijke lagere school
  2. hulp te verlenen aan, armoede te bestrijden en leefomstandigheden te verbeteren van met name zigeuners in Oost-Europa en het bevorderen van hun integratie.
  3. de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus.

  en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin van het woord.

 2. De Stichting helpt mensen zonder onderscheid te maken naar religie, huidskleur of etnische achtergrond.
 3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

:: Meerjaren Beleidsplan
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van: :: Organisatie
Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, Niet van toepassing.
Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden; Niet van toepassing.
ANBI goedkeuring :: ANBI goedkeuring