Diaconale werkvakantie

volgt nog...

Met een diaconale werkvakantie kan je onze projecten ondersteunen. Naast dat door werkvakanties projecten kunnen worden gerealiseerd, ontstaan er prachtige verbindingen. Binnen de groep onder elkaar, tussen jongeren en ouderen, maar ook met de zigeunergemeenschappen daar ter plaatse.

Ook komende vakantie periode is er de mogelijkheid om mee te mogen helpen en bouwen aan voorziengen voor de zigeuners in de dorpen Galospetreu en Turgasor (Roemenië) via een diaconale werkvakantie. Voor meer informatie info@GipsyMision.nl of neem contact op met Maarten Kroon 06-50646826.

De diaconale werkvakanties worden door het bestuur en de partnerorganisaties geëvalueerd. Dan László, directeur van Fundátiá Gipsy Mission Romania zei tijdens zo’n evaluatie: “Ook dit jaar waren er groepen die een grote verrassing waren voor ons. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd van jong tot oud, veel vrouwen en maar een paar mannen. Achteraf gezien, is het ongelofelijk wat ze gedaan hebben. Ze waren een voorbeeld voor zigeuners door de manier waarop ze samenwerkten, samen bidden, zingen. Het is een voorbeeld van Gods huisgezin.”

Ook waren er lovende woorden over groepen, hoe zij een impuls hebben gegeven aan het leven voor zigeunerkinderen door tijd vrij te maken om zich in te zetten voor deze projecten.

Hieronder een aantal samenvattingen per reis:

Westerkerk Amersfoort:

Een groep van ca 20 personen ging vanuit de GKV Amersfoort-West naar Târguşor, Roemenië. Er is door hen hard gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw dat wordt gebruikt voor naschoolse huiswerkbegeleiding. De uitbreiding maakt het mogelijk dat er meer groepen kunnen worden opgevangen en dus meer kinderen de huiswerkbegeleiding kunnen gaan volgen.

Het is de bedoeling dat de bovenverdieping van het pand ook kan worden gebruikt als verblijf- en slaapplaats voor diaconale groepen in komende jaren.
Een ander deel van de groep richtte zich op het werken met en voor de kinderen van Târguşor.

Boogkerk Amersfoort

Toen de auto’s van de Westerkerk naar huis reden, waren de auto’s vanuit de GKV Hoogland op weg naar Târguşor, Roemenië. Een groep van ca 20 personen. Zij hebben het stokje overgenomen en de werkzaamheden van de groep vanuit de Westerkerk.

CGK Dokkum

Vanuit de CGK Dokkum gingen ca 25 mensen naar Mezövári, Oekraïne. De groep is hard aan het werk gegaan in de school van Mezövári. De wanden en vloeren van de gangen van de school zijn geschilderd. Ook de gymzaal kreeg een opknapbeurt. Naast het werk in Mezövári verzorgde de groep het schilderen van het hekwerk rond het ‘Huis van Hoop’ in Nagybereg, Oekraïne. Het ‘Huis van Hoop’ is het multifunctioneel centrum waar kerkdiensten worden gehouden met de zigeuners van het dorp en waar de door Gipsy Mission gesponsorde kleuterschool is.

De kosten hiervan zijn gedragen door de groep zelf. De acties die zij hiervoor deden, brachten ruim voldoende op om de kosten van materialen van hun werk te bekostigen. Het overschot is achtergelaten in Oekraïne. Van dit bedrag kan voor de zigeunerkinderen van de naschoolse huiswerkbegeleiding tot en met kerst dagelijks een maaltijd worden betaald.

Nijkerk “de Fontein”

Een groep van ca 25 personen vanuit de PKN-gemeente De Fontein uit Nijkerk trok naar Galoşpetreu, Roemenië. Vanuit De Fontein zijn al jaren goede banden met het dorpje Galoşpetreu. En met deze reis zijn deze bevestigd en voortgezet. Het was bijzonder dat de groep bij de doopdienst was (juli). Het gaf de kerk in Galoşpetreu een nieuwe start. In de periode daarna is het aantal kerkbezoekers toegenomen

 
Op onderstaande pagina’s kan je een meer detailleerde indruk krijgen van een werkvakantie: