Târgușor, Roemenië

Pastorale zorg en naschoolse huiswerkbegeleiding.

In de zigeunergemeenschap van dit dorp werkte Gipsy Mission in de periode 2002-2007. We bouwden er huisjes, droegen bij aan agrarische projecten, bouwden er Multifunctionele gebouwen, droegen zorg voor waterpompen en er zijn diverse zomerkampen gehouden. Begin 2009 moesten we besluiten te stoppen met de partnerorganisatie van deze projecten. Als bestuur hebben we geprobeerd om via een andere partnerorganisatie een pastor uit te zenden. Door diverse oorzaken is dit niet gelukt. We hebben de dorpen in gebed aan de Heer opgedragen en we moesten ze loslaten.

E

ind 2010 werden we benaderd door Gipsy Mission Hungary om steun. Zij vertelden dat de zigeuners uit Târguşor, Kerikii en Galoşpetreu vragen om pastorale begeleiding. Al drie jaar lang is er in de dorpen geen pastor langs geweest. De wegen van de Heer zijn bijzonder. Ons gebed werd verhoord. We mogen weer iets betekenen voor de zigeunermensen waarmee wij in het verleden zo’n goede band hebben opgebouwd. Er zijn nieuwe mogelijkheden om het evangelie van Jezus Christus weer in hun gemeenschap te laten horen. De gesprekken met Fundátiá Gipsy Mission Romania in de persoon van László Dan, verliepen vlot.

We werden het erover eens dat er één pastor nodig was voor de zorg voor deze 3 zigeunergemeenschappen. Dit is geworden pastor László Papp.

Z

ijn takenpakket bestaat uit:

  • ten minste 3 kerkdiensten per week,
  • gemeente opbouw,
  • voorbereiden van de nieuwe dopelingen,huisbezoeken,
  • contact met kinderen,
  • evangelisatieactie’s.
V

anaf januari 2011 werkt hij in deze dorpen en wordt hij financieel door ons gesteund. Er is een projectplan ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de manier waarop wij samenwerken met Fundátiá Gipsy Mission Romania. Inmiddels zijn er 3 kerkdiensten per week die door steeds meer zigeuners worden bijgewoond.

 

De berichten van pastor László Papp zijn erg bemoedigend. Zo meldt hij dat ze erg blij en dankbaar zijn omdat het aantal mensen wat in Târguşor naar de kerk komt groeit. Mensen geven hun leven aan Jezus. Er zijn in de afgelopen jaren diverse doopplechtigheden geweest. Ook is er jaarlijks tentevangelisatie onder de zigeunerbevolking in de dorpen. De foto hieronder is van een projectweek in Kerikii.

 

De drijfveer van Papp László.

V

anaf november 2012 is in Târguşor een project gestart voor naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Dit project loopt goed. De twee klasjes (totaal 20 kinderen) liepen in een paar maanden tijd vol. Zowel de kinderen als de leiding zijn enthousiast en de resultaten van de kinderen op de reguliere school zijn met sprongen vooruitgegaan. Het hoofd van de lagere school is dan ook erg blij met dit project, omdat de kinderen nu door deze begeleiding goed mee kunnen komen, zowel qua gedrag in de klas als met de lesstof. En, niet onbelangrijk, ze leren wat Jezus ook voor hen kan betekenen.

S

inds september 2014 is een derde groep gestart en zitten deze groepen in het gebouw dat in het voorjaar van 2014 is aangekocht.

T

wee groepen worden gefinancierd door de Protestantse Gemeente Nunspeet en één groep door Stichting Hulp aan Roemenië uit Aagtekerke. In de zomer van van 2014 is begonnen met de uitbreiding van het pand. Er komt een eetzaal/ gemeenschappelijke ruimte bij, een keuken, en een douche/toiletruimte.

I

n de zomer van 2015 is hieraan meegewerkt door een groep uit Nunspeet en een groep uit Soest. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in 2016 helemaal klaar zullen zijn.

U

w gebed is nodig. De kracht van het duister is ook aanwezig. De zigeuners worden op dit moment door externe invloeden in verwarring gebracht. Bid voor de zigeuners om verdieping en om kracht voor pastor László Papp.

Lokale partner organisatie

Fundátiá Gipsy Mission Romania.

Contactpersoon

Onze contactpersoon hier is László Dan. László is directeur van Fundátiá Gipsy Mission Romania.

Met uw hulp reeds bereikt

  • Nieuwe schoolgebouw in gebruik
  • Start pastorale zorg
  • 3 maal per week een kerkdienst

Hulpvraag

  • financiële ondersteuning van pastor László Papp
  • financiële ondersteuning naschoolse huiswerkbegeleiding