Mezövári (Vary), Oekraïne

Onderwijs en daardoor toekomst voor zigeunerkinderen.

Ergens in het Hongaarse taalgebied van het westelijk Oekraïne, ligt het plaatsje Mezövári (in de volksmond ook wel Vary). Een plattelandsdorp nabij de grens met Hongarije en Roemenië.

Immanuel kleuterschool

I

n september 2009 startte hier de Immanuel kleuterschool onder leiding van Magduska Lockzák. Magduska is een vertrouwd gezicht in het zigeunerdorp en in de kerkelijke gemeente. De plaatselijke Reformed Church heeft in de afgelopen jaren steeds meer de verantwoordelijkheid genomen voor het project. Er is een samenwerking aangegaan met de staatskleuterschool. Hierdoor is het mogelijk geworden dat een groot deel van de salarissen van de leerkrachten wordt betaald door de Oekraïense staat. Om christelijk onderwijs te borgen blijft onze steun nodig. Wel ontstaat er door de samenwerking financiële ruimte om vorm te geven aan naschoolse huiswerkbegeleiding.

D

e kleuterschool is tevens een uitvalsbasis voor evangelisatiewerk onder de zigeuners. Jaarlijks worden door de Reformed Church meerdere activiteiten en projecten georganiseerd.

D

aarnaast worden ook op zigeuners gerichte kerkdiensten georganiseerd bij het schoolgebouw.

H

iernaast een foto van de afwerking van één van de zijmuren. Een project dat in november 2015 kon worden afgerond door een gulle gift van een blijde gever. Naast de kleurige afwerking zijn de wanden geïsoleerd waardoor de temperatuur in de wintermaanden enkele graden is gestegen en de stookkosten aanmerkelijk zijn verminderd.

Naschoolse huiswerkbegeleiding

J

uist de combinatie van kleuterschoolwerk met naschoolse huiswerkbegeleiding zien wij als een goede investering om zigeunerkinderen gedurende een langere tijd te begeleiden en hen een ‘echte’ kans te geven. We zijn dan ook dankbaar dat de Heer in 2014 mogelijkheden gaf om het kleuterschoolwerk te laten opvolgen met naschoolse huiswerkbegeleiding. Dit gebeurt op de plaatselijke lagere school. In Oekraïne worden kinderen geacht om ’s middags huiswerk te maken. Zigeunerouders zijn niet in staat om dit te begeleiden (o.a. door analfabetisme, leefomstandigheden). Op de lagere school zien we hoe dit leidt tot achterstanden en uitval. De school zelf heeft drie leerkrachten die bezig zijn met naschoolse huiswerkbegeleiding.

D

oor de samenwerking met de staatschool kwam Magduska beschikbaar om naschoolse huiswerkbegeleiding te gaan doen. Bij de lagere school is en komt er geen geld beschikbaar om Magduska te betalen. We hebben besloten om de salariskosten van Magduska te sponsoren. En wel om de volgende redenen:

 • De warme en liefdevolle aandacht van Magduska bindt de kinderen aan een regelmatiger schoolgang. Het verhaal van Larissa, lees het :: hier.
 • Magduska doet huisbezoeken bij de gezinnen om schoolgang te bevorderen en ouders te attenderen op de wekelijkse erediensten.
 • Het overbrengen van christelijke waarden zijn onderdeel van haar taak.
 • Er ontstaat een logisch vervolg op de kleuterschool.

Op de foto hieronder staat Magduska Lonczák naast het hoofd van de lagere school de heer Sándor Márku.

De staat subsidieert alleen de kosten van naschoolse huiswerkbegeleiding voor de laagste klassen. Juist zigeunerkinderen hebben ook in de hogere klassen nog steeds de extra begeleiding nodig. Graag willen we het project versterken met een leerkracht naast Magduska om deze begeleiding te realiseren en de kinderen ook op oudere leeftijd christelijke waarden voor te leven.

De exploitatiekosten zullen hierdoor oplopen. Daarom is uw ondersteuning onontbeerlijk. Bid voor Magduska en haar team en het team op de kleuterschool. Dat het Woord van onze Heer in de zigeunergemeenschap geopende harten mag vinden. Geef uw financiële steun.

Lokale partner organisatie

Immanuel kleuterschool:

 • Reformed Church van Transkarpatië te Mezövári (Vary) Oekraïne.

Naschoolse huiswerkbegeleiding:

 • Ars Longa Foundation

Contactpersoon

Immanuel kleuterschool:

 • Sandor Fabian Zan, Bisschop van de Reformed Church van Transkarpatië

Naschoolse huiswerkbegeleiding:

 • David Pándy Szekeres (zendingsconsultant).

Met uw hulp reeds bereikt

 • December 2015: Isolatie zijgevel van het pand;
 • September 2014: Start naschoolse huiswerkbegeleiding;
 • September 2013: Kleuterschool start in nieuwe pand;
 • April 2012: Aankoop ander gebouw voor kleuterschool;
 • Oktober 2011: Plannen voor uitbreiding zijn afgekeurd;
 • Juli 2011: Voorbereidingen voor bouw worden gemaakt;
 • Oktober 2010: Plannen voor uitbreiding van het huis worden gemaakt;
 • September 2010: Start nieuwe leerjaar met in totaal ca. 40 kleuters;
 • September 2009: Start van de kleuterschool met 2 klasjes;
 • Zomer 2009: Team van leerkrachten en ondersteuning wordt samengesteld;
 • Zomer 2009: Huis wordt geschikt gemaakt voor kleuterschool
 • April 2009: aankoop huis voor multifunctioneel centrum;
 • Winter 2008/2009: Magduska bezoekt alle gezinnen;

Hulpvraag

 • Maandelijkse ondersteuning voor de exploitatie van de Immanuel kleuterschool (niet gesubsidieerde kosten)
 • Maandelijkse ondersteuning voor de kosten van naschoolse huiswerkbegeleiding