Vrijwilligers & vacatures

er is veel hulp nodig

Wij zoeken versterking

Onlangs hebben we ons meerjarenbeleidsplan t/m 2025 vastgesteld waarin we een ambitie hebben uitgesproken om meer kinderen te willen helpen. We hebben de afgelopen jaren veel vrucht mogen zien op ons werk wat ons stimuleert om de komende jaren een extra mijl te gaan.

We zoeken versterking van ons bestuur in de onderstaande vacatures. Het is ook mogelijk dat je interesse hebt om te helpen maar minder voelt voor een bestuursfunctie. Ook dan komen we graag met je in contact.

Vacature fondswerving: om ons werk te kunnen doen, is er altijd behoefte aan geld voor projecten. We krijgen jaarlijks ruim EUR 150.000 inkomsten van kerken, stichtingen, bedrijven en particulieren. Het merendeel betreft vaste gevers. We zoeken iemand met een breed netwerk en die het leuk vindt om te investeren in relaties met bedrijven, stichtingen en kerken. Je bent communicatief vaardig om ons verhaal te vertellen.  

Vacature PR & Communicatie: we zijn op zoek naar mensen die een deel van de PR & communicatie voor hun rekening willen nemen. Je bent samen verantwoordelijk voor de website, facebook berichten, nieuwsbrieven, presentaties en andere communicatie-uitingen. Communicatie is voor Gipsy Mission belangrijk. De website wordt actueel gehouden met informatie die we krijgen vanuit onze projectpartners. We vinden het belangrijk om onze achterban op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de projecten. Qua communicatiemiddelen kiest Gipsy Mission voor eigentijdse media. Naast een website is er 3-4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief. Ook is Gipsy Mission aanwezig op Twitter en Facebook.

Interesse? Neem dan contact op via het formulier.