Valea lui Mihai, Roemenië

De roeping van Areke Wigmans.

In noordwest Roemenië, vlakbij de grens met Hongarije en Oekraïne ligt het plaatsje Valea lui Mihai. Hier woont en werkt en bijzondere Nederlandse vrouw; Areke Wigmans. Rond 2003 maakte ze hier kennis met de onvoorstelbare armoede waarin zigeuners leven. Ze voelde dat God haar op deze plaats had gebracht. Dit was haar plaats om God te gaan dienen.

H

et viel Areke op dat de meeste zigeunerkinderen niet naar school gaan. Dit betekent dat zij, eenmaal volwassen, geen bestaan kunnen opbouwen. Weer zou dan een generatie verloren gaan in bittere armoede, bedelen en stelen. Met het Roemeense echtpaar Andras (dominee) en Timi (sociaalwerkster) Szabo is ze in 2004 begonnen met 12 kinderen  in een oud huis onder stichting Rekab. Momenteel ontvangt Areke in een speciaal, voor dit doel ingericht huis, zo’n 60 kinderen ’s middags van 12 tot 18 uur voor naschoolse opvang. De kinderen starten bij Areke vanaf groep 3 wanneer zij 5 à 6 jaar oud zijn. Er is nog geen opvang voor groep 1 en 2 (kleuterschool). De kinderen starten met verzorging en eten, waarna ze begeleid worden met het maken van het huiswerk. Tussendoor is er gelegenheid voor spel, wordt er verteld over de Heere Jezus en wordt er muziek gemaakt en gezongen met elkaar. Ook ’s avonds zijn er vele activiteiten in het huis, zoals moedergroepen, naaicursus, kinderclubs, bijbels onderwijs, catechese, volwassenenonderwijs e.d. De resultaten zijn fantastisch en maken ons stil. Kinderen leren niet alleen lezen en schrijven maar ook leren ze de liefde van de Heere Jezus en dat heeft weer een positieve invloed op ouders en broertjes en zusjes. Daarnaast zijn in 2009 de eerste twee zigeuner kinderen naar het vervolg onderwijs gegaan. Wat een prachtig vervolg op het werk wat bij Areke gebeurt.

A

reke heeft inmiddels een team om zich heen verzameld, waarmee zij samen het hele project gaande houdt. Deels betaalde krachten. De meesten zijn bij het onderwijs betrokken maar daarnaast zijn er ook een kok en een conciërge annex tuinman werkzaam.

I

n het zigeunergedeelte van het dorp niet ver van de naschoolse opvang wordt op dinsdag en zondag kerkdienst gehouden. In het verleden kwamen in een kleine woning ongeveer 60 mensen bij elkaar om God te loven, samen te bidden, de bijbel te bestuderen en te zingen. Er zijn reeds vele zigeuners door onderdompeling gedoopt. Elk jaar is er weer een doopplechtigheid. De gemeente groeit enorm en het is hartverwarmend om te zien dat hun hart verandert wanneer ze Jezus Christus aannemen. Ook daar gaat Gods werk door. De gemeente groeide zodanig dat een eigen kerkje noodzakelijk werd. In 2010 werd dit kerkje, in gebruik genomen.

I

ntussen blijven de kinderen komen. De verwachting is dat binnen 2 á 3 jaar meer dan 80 kinderen moeten worden opgevangen. De huidige accommodatie zit echter wat betreft capaciteit aan haar limiet. Zelfs in de keuken zitten groepjes kinderen. Er moest uitbreiding komen. Begin 2011 kon een stuk grond worden aangeschaft, direct achter de kavel van het project. In de zomer van 2011 zijn enkele beschikbaar gestelde noodschoollokalen uit Nederland naar Roemenië overgebracht, zodat in september de uitbreiding in gebruik kan worden genomen. Zie statusoverzicht juli 2011.

Spreekt dit project u aan, :: meld u aan als sponsor.

Lokale partner organisatie

Stichting Rekab, Valea lui Mihai, Roemenië

Contactpersoon

Areke Wigmans, dagelijkse leiding

Met uw hulp reeds bereikt

 • Opening kerkje in het zigeunerdorp
 • Elke dag krijgen ongeveer 60 kinderen begeleiding en vorming
 • Vele activiteiten voor volwassenen
 • Er is een christelijke zigeuner gemeente ontstaan
 • Elke week worden er 2 kerkdiensten gehouden
 • Elk jaar een aantal zigeunerkinderen naar het vervolgonderwijs
 • Elk jaar ca. 10 nieuwe kinderen in de jongste leeftijdsgroep

Hulpvraag

 • Bijdrage in transport en installatie van de noodlokalen;
 • Hekwerk rond kavel en aansluiting nutsvoorzieningen;
 • Inrichting van de noodlokalen met schoolmeubilair;
 • Bijdrage in stijging van de maandelijkse exploitatiekosten;