Galoşpetreu, Roemenië

Pastorale zorg en naschoolse huiswerkbegeleiding.

Galoşpetreu is een kleine gemeenschap in de buurt van Târguşor.

N

et zoals in Kerikii en Târguşor draagt pastor Papp László in Galoşpetreu zorg voor de pastorale begeleiding van de zigeuners in dit dorp. Over ontstaan en uitvoering van de begeleiding lees je meer hier: De drijfveer van Papp László.

V

oor de gemeente in Galoşpetreu is zichtbaar geworden dat de huiswerkbegeleiding van de zigeunerkinderen een wezenlijk verschil maakt. Op onze projecten is criminaliteit en schooluitval teruglopen. Dit was de rede voor het gemeentebestuur om de Fundátiá Gipsy Mission Romania te vragen om ook daar een naschoolse huiswerkbegeleiding te starten.

E

r is door onze partnerorganisatie Fundátiá Gipsy Mission Romania een ruimte gevonden en in september 2014 is een groep met 12 zigeunerkinderen gestart in deze ruimte. De gemeenschap is er blij mee.

V

eel ouders willen hun kinderen ook naar de huiswerkgroep sturen, maar er is vooralsnog helaas maar financiële ruimte voor 12 kinderen. Deze groep wordt gefinancierd door een werkgroep verbonden aan de PKN Nijkerk (Fonteinkerk).

W

e zijn dan ook hard op zoek naar gemeenten, bedrijven, groepen of particulieren die sponsor van dit project willen worden en een extra groep voor hun verantwoording willen nemen.. Als sponsor maakt u een enorm verschil voor deze kinderen. Het zijn harde werkers die de pech hebben in een kansloze omgeving geboren te zijn. Help ons hen een kans te geven op een betere toekomst.

 

U

w gebed is nodig. De kracht van het duister is ook aanwezig. De zigeuners worden op dit moment door externe invloeden in verwarring gebracht. Bid voor de zigeuners om verdieping en om kracht voor pastor László Papp.

Lokale partner organisatie

Fundátiá Gipsy Mission Romania.

Contactpersoon

Onze contactpersoon hier is László Dan. László is directeur van Fundátiá Gipsy Mission Romania.

Met uw hulp reeds bereikt

  • start werkzaamheden pastor László Papp
  • start groep naschoolse huiswerkbegeleiding

Hulpvraag

  • Financiële ondersteuning van pastor László Papp
  • Financiële ondersteuning naschoolse huiswerkbegeleiding