Sanislău, Roemenië

Pastorale zorg en naschoolse huiswerkbegeleiding.

Begin 2015 kwam Sanislău als nieuw project op ons pad. En dat was een serieuze afweging. Kunnen we de extra belasting van dit project ‘erbij’ nemen. Wanneer dingen op je pad komen, mag je dan NEE zeggen? Als bestuur hebben we daar best over nagedacht. En het vervolgens aan Hem gelaten. Uitgangspunt hierbij was: wanneer we een sponsor of sponsors vinden voor dit project voor een periode van 3 jaar, dan pakken we dit project op. Lukt dit niet, dan laten we het project aan anderen.

V

oor het project vonden we bij de start drie sponsors. Het Voorzieningenfonds van de RABO-bank, Stichting Weeshuis en Stichting Pharus. We danken de Heer voor deze vingerwijzing en zijn het project in 2015 gestart.
Voor de exploitatiekosten na 2018 zijn nieuwe sponsoren gevonden. Dit maakt ons dankbaar.

Het project

N

et zoals bij onze andere projecten in Roemenië gaat het om het vormgeven van naschoolse huiswerkbegeleiding. Onze partnerorganisatie was al gestart met naschoolse huiswerkbegeleiding in de consistorie van het kerkgebouw. De snelle groei van het project maakt uitbreiding noodzakelijk. Samen met onze sponsors hebben we een viertal units voor klaslokalen en één unit voor sanitaire voorzieningen laten plaatsen.

D

e opening vond plaats in april 2016, zodat in het nieuwe schooljaar volop gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten.

Lokale partner organisatie

Fundátiá Gipsy Mission Romania.

Contactpersoon

Onze contactpersoon hier is László Dan. László is directeur van Fundátiá Gipsy Mission Romania.

Met uw hulp reeds bereikt

  • plaatsing lokalen
  • exploitatie naschoolse huiswerkbegeleiding

Hulpvraag

  • noodhulp i.v.m. Corona crisis