Bestuur en commissies

  Bestuur

Het algemeen bestuur van de Stichting Gipsy Mission houdt o.a. toezicht op de realisatie van de doelstellingen en de voortgang van de projecten. Het bestuur vergadert maandelijks. Elk jaar worden er in maart en oktober werkbezoeken aan de projecten afgelegd. Ook belangstellenden die graag kennis willen maken met onze projecten, kunnen hieraan deelnemen.

Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit:

 

 

 Naam (functie)

 Lid sinds

 Aftreden /

 herbenoemen

 
1 Pim Verhoef (Voorzitter) Juni 2015 2024  Predikant PKN gemeente te Nijkerk (Fonteinkerk)

2

Maarten Kroon (Secretaris)

coördinator Roemenië

Augustus 2008 2022  Proces en projectbegeleider en Hoofd Grondzaken van de gemeente Nijkerk
 Overige nevenfuncties:
 Bestuurslid Rekab Association, Roemenië
 Lid kernteam interkerk. Mannenontbijt.

3

Wim van Ginkel (Penningmeester) Augustus 2011 2021

 Financieel Directeur Leger des Heils
 Overige nevenfuncties:
 Bestuurslid SDOK
 Bestuurslid St. 3xM
 Lid raad van toezicht Profila

4

Riekie Ottens (2de secretaris) Februari 2013 2022

 Secretaresse bij het secretariaat van CAO-partijen in de bouw
 Overige nevenfuncties:
 Secretaris werkgroep Oost-Europa Protestantse Gemeente Nunspeet
 Scriba Protestantse Gemeente Nunspeet

5

Martijn Wallet (Lid)

coördinator Oekraïne

Juni 2017
2022  Mede-eigenaar OptimaData BV

6

Ton van der Wekken (Ambassadeur)
n.v.t.
n.v.t.  Predikant CGK te Dokkum

 

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op generlei wijze sprake van belangenverstrengeling.

 

 Organisatiestructuur

 

Onder het algemeen bestuur van Gipsy Mission ressorteren enkele commissies te weten:

  1. De communicatiecommissie. De communicatiecommissie heeft een vacature. Huidige werkzaamheden worden ingevuld door het bestuur en Martijn Wallet. De commissie draagt zorg voor de website, nieuwsbrieven, presentaties en andere communicatie-uitingen.
  2. Fondsenwerving. Hoewel fondsenwerving de verantwoordelijkheid is voor iedere betrokkene is er een commissie benoemd bestaande uit: Pim Verhoef. De Commissie probeert de fondsenwerving van de bestuursleden te ondersteunen en denkt na over nieuwe initiatieven.