Nagybereg, Oekraïne

Kans op toekomst voor zigeunerkinderen in een gespleten dorp.

We ontmoetten we in 2008 David Pandy Szekeres van de Canadese Ars Longa Foundation ergens in het Hongaarse taalgebied van het zuidwestelijk deel van de Oekraïne. David is namens de Canadese stichting werkzaam in het diaconaal centrum van Beregszasz. Nadat we hem vertelden over onze Gipsy Mission, bracht hij ons naar Nagybereg, niet ver van Beregszasz. Een keurig dorp met een mooi kerkje en een opleidingscentrum van de Reformed Church. Hij leidde ons echter van de doorgaande weg af naar een plek aan de rand van het dorp. Hier begon de zigeunernederzetting. Een heuvel met de eerste huisjes en hutjes, daarna een vreselijk vieze dalkom en dan de volgende heuvel met zigeunerhutjes. Een door een enorme modderpoel gespleten dorp. David vertelde dat niet alleen de vallei de 2 delen van de zigeunergemeenschap scheidde. De eerste groep voelde zich beter dan de nóg armere groep aan de andere kant en wilde er niet veel mee te maken hebben. Resultaat was dat het armste deel van  de zigeuner gemeenschap zeer geïsoleerd leeft.

D

avid leidde ons rond door de 2 delen van het dorp en wij zagen de verschrikkelijke nood. Er wonen meer dan 25 families met in totaal ca. 210 mensen. De werkeloosheid is met zo’n 90% zeer hoog. Vrijwel alle zigeuners zijn analfabeet. Een desolate plek waar mensen zonder enig toekomst perspectief een uitzichtloos bestaan leven. Door de zeer slechte levensomstandigheden, gebrek aan persoonlijke hygiëne, goede voeding, ect. worden de mensen niet oud. Suïcide komt hier regelmatig voor.

W

ij kwamen via David in contact met sociaal pastoraal werkers Ferenc Homoki en zijn vrouw Diana. Zij zijn bewogen met het lot van de zigeuners en zouden graag wat aan het lot van de kinderen willen doen. Ferenc vertelde dat vrijwel alle zigeunerkinderen op de basisschool spoedig afhaken, omdat ze geen basisvaardigheden hebben, geen schooldiscipline en geen stimulans van ouders. Zonder scholing zullen ze spoedig, net als hun ouders een troosteloos en uitzichtloos bestaan leiden. Ferenc gelooft dat scholing de sleutel is. Onze visie sluit daar dus naadloos bij aan.

G

ipsy Mission besloot in 2009 in Nagybereg een project voor de zigeunerkinderen te starten. Als eerste werd het pad door de vallei verhard, zodat het armste deel minder geïsoleerd was en de kinderen niet van school zouden worden gestuurd omdat ze vuil zijn. Mede hierdoor kon Diana op de reguliere basisschool een aparte klas voor zigeunerkinderen starten. Haar inspanningen waren er op gericht door bijscholing de kinderen toch nog op de basisschool in te laten stromen. Voor de zigeunerkinderen die deze stap hadden gemaakt had zij in de middag een klas voor extra ondersteuning en huiswerkbegeleiding.

O

ndertussen doet Ferenc sociaal/pastoraal werk in de zigeuner gemeenschap. Hij heeft in het zigeunerdorp goede contacten kunnen leggen. Begin 2009 stelden in beide delen van het dorp een gezin hun schamel hutje beschikbaar voor zondagse diensten. Daarnaast organiseert hij voor de kinderen zomerkampen, lost hij problemen met overheidsformulieren op, geeft hij cursussen over persoonlijke hygiëne e.d.

D

e vurige wens van Ferenc en Diana is een multifunctioneel centrum in de zigeuner nederzetting, waar kinderen naar de kleuterschool gaan. Daar kunnen zij persoonlijke hygiëne leren, voeding krijgen, schone kleren aantrekken enz. Bovendien worden ze bekend gemaakt met de schooldiscipline. Er zijn op dit moment ca. 30 kinderen in de kleuterleeftijdsgroep. De kinderen op de basisschool krijgen in de ochtend klassikaal onderwijs, waarna de ze ’s middags hun verplichte huiswerk moeten maken. Voor zigeunerkinderen is dit bij gebrek aan tafel, stoel, papier en pen onmogelijk. Voor hen is er dus in de middag een huiswerkklas in het centrum. Ook kan dit centrum benut worden voor tal van ander activiteiten zoals de zondagse kerkdiensten, moedergroepen, catechesegroepen, muziekgroepen, enz.

N

a 2 jaar van wachten op de overheidsgoedkeuringen, kon er in de zomer van 2011 dan eindelijk met de bouw worden gestart. Gipsy Mission heeft voor de bouw van dit centrum reserves opgebouwd. Voor de exploitatie zal echter nog veel nodig zijn. Denk hierbij aan leerkrachten, voedsel voor de kinderen, energie, onderhoud, lesmateriaal e.d. Spreekt dit project u aan, :: meld u aan als sponsor.

Lokale partner organisatie

 • Ars Loga Foundation
 • Reformed Church van Nagybereg, Oekraïne

Contactpersoon

 • Ferenc en Diana Homoki, dagelijkse leiding
 • David Pandy Szekeres, diaconaal centrum te Beregszasz

Met uw hulp reeds bereikt

 • start bouwwerkzaamheden met o.a. jongeren uit Goes
 • Lokale overheid keurt plek voor multifunctioneel centrum goed
 • Contact met de raad van plaatselijke Reformed Church en ds. Laszlo Toth
 • Klas voor zigeunerkinderen gaat van start
 • Er worden diensten gehouden in open lucht en in een hutje
 • modderpoel wordt begaanbare weg tussen 2 dorpshelften
 • Ferenc start met contact leggen in zigeunergemeenschap

Hulpvraag

 • Bijdrage in de salariskosten voor Ferenc en Diana
 • Kosten inrichting multifunctioneel centrum met schoolmeubilair e.d.
 • Exploitatie van multifunctioneel centrum