Nieuwsbrieven

AAN-/AFMELDEN

De periodieke Gipsy Mission nieuwsbrief is er voor iedereen die zich verbonden voelt met de zigeuners in Oost Europa en het werk dat met en onder hen plaats vindt. Middels de nieuwsbrief houden we U op de hoogte van de activiteiten van de stichting en de voortgang van de projecten.

December 2023

We kregen bericht van pastor István Menyhárt die werkt in Mezovari in Oekraïne:
 
We zijn dankbaar dat onze zigeunermissie ongehinderd heeft kunnen functioneren in de tijd die achter ons ligt. Veel dank aan Gipsy Mission voor de steun. Wij wensen al onze dierbare broeders en zusters een gezegende adventstijd! Vrolijk kerstfeest en een gezegend en gelukkig nieuwjaar!
 

December 2022

Deze Nieuwsbrief sturen we, omdat we onze projecten een paar weken geleden hebben bezocht en onder de indruk zijn geraakt van de impact die de oorlog heeft, ook op plaatsen waar de bommen nog niet vallen.
 

Brandbrief juni 2022

Vorige week hadden we tijdens onze bestuursvergadering contact met pastor István uit Mezövári.

Hij vertelde hoe anders alles er nu uitziet in Oekraïne. Op zich is het rustig in zijn regio, maar je merkt dat er heel veel onrust in de lucht zit.  Er zijn heel veel vluchtelingen, zodat allerlei soorten verblijfplaatsen en hulpgoederen moeten worden geregeld.

De scholen zijn hiervoor bijvoorbeeld ook nodig en dus is er geen les. Ook omdat veel leerkrachten vertrokken zijn, net als allerlei anderen, ook uit zijn gemeente. Veel mensen zijn op zoek naar nog veiliger gebieden. We moeten helpen!

Maart 2022

Extra nieuwsbrief in verband met de situatie rondom onze projecten.
In deze nieuwsbrief doen we kort verslag van de hulp die geboden wordt in en om de locaties van onze projecten. Het is mooi om te zien dat men in beweging komt om de vluchtelingen te helpen. Scholen worden omgetoverd tot opvanglocaties voor vluchtelingen en hulpgoederen vinden hun weg via onze contactpersonen.
 
Lásló Dan, directeur van Gipsy Mission Hongarije/Roemenië: “We hebben eten en dekens gekregen van GAIN. Het grootste probleem is de logistiek. We maken gebruik van 3,5 ton vrachtwagens om de hulpgoederen te distribueren en de brandstof is erg duur. Het zou enorm helpen als jullie geld daarvoor over kunnen maken !!”
 

December 2021

Dank voor uw steun het afgelopen jaar & oproep voor decembergift!

We kijken terug op een veelbewogen jaar. Corona heeft opnieuw grote impact gehad op ons leven. In Nederland zitten we opnieuw in een lock-down en maken we ons zorgen over het aantal besmettingen en of de zorg het aankan.
 
Directeur Lásló Dan: “Willen jullie bidden voor ons leven, dat we zowel in de gemeenten als op de scholen het werk kunnen doen waarvoor God ons geroepen heeft en dat we dit samen met jullie mogen verwezenlijken, en met door Hem gegeven wijsheid tot Zijn eer mogen dienen?
We denken aan jullie met veel liefde en we bidden voor jullie.
Dank jullie wel voor alle steun, hetzij materieel, financieel maar vooral ook geestelijk en in gebed!”
 

December 2019

Beste lezer,
Het is weer een bewogen jaar geweest vol mooie gebeurtenissen en uitdagende situaties. Samen kijken we terug op een waardevol jaar. In deze nieuwsbrief kijken wij met u terug op belangrijke ervaringen zoals de bestuursreis in het najaar, de conferentie en projecten in Oekraïne en Roemenië.
We wensen u fijne Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Jan Oosterhof over de succesvolle Conferentie:
“Op 15 en 16 mei vond in Debrecen Hongarije een conferentie plaats, georganiseerd door Gipsy Mission, tussen een aantal hulpverleningsorganisaties uit Nederland, Oekraïne en Roemenië. Kennismaken en leren van elkaar waren de hoofdonderwerpen. Eén van de verrassende en onverwachte ontdekkingen was misschien wel, dat hoewel het werk onder de Roma op zoveel verschillende plaatsen wordt gedaan, er zoveel is dat ons bindt zonder dat je elkaar kent. Een inspirerende en motiverende ontmoeting met soms een verrassende vernieuwde blik op mensen, werkzaam onder de Roma, die tijdens de conferentie, zich op heel andere wijze laten kennen.”
 

December 2018

Beste GipsyMission vrienden,

We zijn dankbaar voor de vele giften, die we in 2018 van jullie mochten ontvangen. In de najaarsreis van ons bestuur maakten we van dichtbij mee wat ermee is gebeurd. Schoolunits zijn opgeleverd en in gebruik genomen.

Maarten Kroon schreef hierover: “Het was fantastisch om te zien hoe de kinderen in hun prachtige kleren ons ontvingen en fantastisch blij waren dat ze hier eten krijgen en worden geholpen met hun huiswerk. Ik sprak een aantal ouders, die zichtbaar ontroerd waren, omdat hun kinderen nu wel de mogelijkheden krijgen. Zij zelf hadden die, als kind, nooit gehad. Het was een geweldig feest die middag in Galosptereu.”

Juni 2018

Wat een zegen rust er op onze projecten!

De laatste maanden stonden in het teken van ontmoeten, jaarverslagen en bezinning. De mensen die voor ons werken op de projecten in Oekraïne en Roemenië bezoeken ons weleens in Nederland en dat geeft de betrokken kerken/mensen veel energie. Samen met de mensen uit de projecten een kerkdienst invulling geven en herinneringen uitwisselen. Prachtig!

We hebben de projecten weer bezocht en vinden het fijn om u te kunnen vertellen dat de projecten voorspoedig verlopen. Veel zigeunerkinderen krijgen hulp bij het maken van hun huiswerk. Hulp die hard nodig is om ervoor te zorgen dat ze de lagere school ook daadwerkelijk kunnen afmaken.

December 2017

Er is nog zoveel te doen

We zijn dit jaar weer druk geweest. En met ons de mensen die voor ons werken op de projecten in Oekraïne en Roemenië. En we vinden het fijn om u te kunnen vertellen, de projecten verlopen voorspoedig. Vooral zigeunerkinderen krijgen hulp bij het maken van hun huiswerk. Hulp die hard nodig is om ervoor te zorgen dat ze de lagere school ook daadwerkelijk kunnen afmaken.

We horen van velen dat er gebeden wordt voor de projecten waar u zich mee verbonden weet. Dat is fijn en ook hard nodig. We vertrouwen erop dat de Heer ons van de nodige middelen zal blijven voorzien. U zult begrijpen, soms hebben we daar ook zorg over. We zouden het heerlijk vinden om de projecten meer zekerheid te geven. En dat kan met name met vaste giftgevers. Wilt u zo’n vaste giftgever zijn?

Juli 2017

De vakantieperiode komt eraan. Scholen zijn bezig met het afronden van het schooljaar. Hoe hebben de kinderen het gedaan? Kunnen ze door naar het volgende schooljaar? Of gaan ze door naar het middelbaar onderwijs?

Voor een deel spelen deze vragen ook in Roemenië en Oekraïne. De landen waar wij op verschillende projecten kleuterscholen steunen en naschoolse huiswerkbegeleiding voor met name zigeunerkinderen.
Zitten blijven is er niet bij in deze landen. Juist daarom zijn onze projecten zo belangrijk. Om ervoor te zorgen dat zigeunerkinderen toch het tempo op school kunnen blijven volgen en niet uitvallen en de school vroegtijdig verlaten. We vinden het fantastisch dat ook dit jaar weer kinderen kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. En het klinkt misschien arrogant, maar we weten: zonder uw en onze hulp was dat niet gelukt.

December 2016

Met deze nieuwsbrief brengen we u de groeten en de beste wensen over van onze contacten in Roemenië en de Oekraïne. Met dankbaarheid kijken we al vast terug op 2016.

Zo aan het einde van het jaar bekijken vele van onze donateurs waaraan ze giften hebben gegeven en welke goede doelen men nog wil steunen. Wanneer u onderstaande informatie leest, dan kunt u zich voorstellen dat we Gipsy Misssion in deze graag onder uw aandacht brengen.

We wensen u fijne feestdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar.

Juli 2016

Ook dit jaar gaan werkgroepen uit Nederland naar zowel de Oekraïne als Roemenië om de kinderen, hun ouders en de werkers in het veld te ontmoeten. Alle reizigers een goede reis. Veel zegen. Jullie zullen armoede zien en mensen ontmoeten. Die ondanks hun armoede enorm veel geven. Jullie zullen veel ontvangen. Dat zal even wennen zijn als je verwacht te gaan geven. Geniet ervan, leer ervan en neem deze mensen mee in je hart. Je rijkdom zit niet in geld maar in het delen van je liefde en aandacht en de mensen die je meedraag de rest van je leven. Veel plezier en een veilige reis gewenst.

Februari 2016

2016 is al weer bijna twee maanden oud. De winter is in volle gang. Het is koud in Oekraïne en Roemenië. Het contrast tussen de beide landen is groot. Oekraïne worstelt met de gevolgen van de oorlog. De gevolgen die niet alleen de zigeuners treffen maar ook de Oekraïners. Voedsel is duur, brandstof schaars. De dagelijks zorg richt zich meer en meer op het verkrijgen van eten, brandstof en medicijnen. Daarentegen Roemenië waar we steeds meer participatie zien van gemeentebesturen. We zien het effect van de projecten. Nieuwe projecten worden opgezet. Er ontstaan kansen voor de kinderen en voor de ouders.

Oktober 2015

De wereld verkleurt van groen naar goudgeel en vurig rood. De herfst is in volle gang. De wereld verkleurt van zonnig geel naar zwart en bloedrood. Oorlog en conflicten spelen een grote rol in het dagelijks nieuws. Mensen vluchten uit hun huizen, steden en land. Op zoek naar veiligheid. We zien het ook in de Oekraïne. Door de aanhoudende onrusten en oproepen van de regering om in dienst te gaan, vluchten de mensen die kunnen naar onder andere Hongarije. De gevolgen voor de steden en dorpen is groot. Vaders verlaten hun gezinnen en met hun verdwijnt vaak ook het inkomen van het gezin. De armoede groeit ook onder de Oekraïnse bevolking. De zorg blijft groot en we proberen te helpen waar we kunnen.

Gelukkig is er ook goed nieuws.

Juli 2015

De wereld zit vol tegenstellingen. Dit wordt de laatste maanden zo zichtbaar in onze stichting. De projecten in Roemenië breiden zich verder uit. We krijgen steeds vaker verzoeken om te ondersteunen of te helpen bij het zoeken naar sponsoren. In schril contrast hiermee is de situatie in de Oekraïne. De oorlog trekt diepe sporen door het hele land. Vaders vertrekken naar het front en laten gezinnen achter, zonder inkomen. Schoolmedewerkers worden opgeroepen voor dienst. Als men naast een Oekraïens paspoort ook een Hongaars paspoort heeft dan vlucht men de grens over. Achterblijvers zijn arm en overgeleverd aan de ellende. 

April 2015

Oorlog in een land is een beetje sterven elke dag.
Afscheid nemen van man of zoon.
Zoeken naar manieren om te leven, om je te kleden, om voedsel te kopen.
Oorlog in een land is overleven in de puurste vorm.
Is hopen dat ergens ter wereld iemand je leed ziet en in actie komt. 

Dit is wat we zien in Oekraïne als we onze projecten bezoeken. De oorlog is daar net zo ver vandaan als de reis die we moeten maken naar onze projecten, maar o zo zichtbaar. 

Januari 2015

Een nieuw jaar is aangebroken. Een week geleden hebben we het Kerstfeest gevierd. Een feest van vrede en hoop. Hoop op een nieuwe toekomst. We zien voor de zigeuner gemeenschap dat hoop een gezicht krijgt in de projecten.

We voelen ons als bestuur gezegend met deze resultaten. Tegelijk zijn we ons er van bewust dat we dit werk mogen doen voor Hem, wiens komst we hebben gevierd met het Kerstfeest. Ook zijn we dankbaar voor de steun die velen van u al vele jaren geven aan de diverse projecten. Uw gift brengt hoop en toekomst in het leven van schijnbaar kansloze kinderen. Hoop op een betere toekomst. Ook het komende jaar zullen we daar met uw hulp weer hard aan werken.

We wensen u een gezegend 2015 toe.

Oktober 2014

Micha zondag, een dag om ons extra bewust te zijn van het onrecht in deze wereld. 20% van de wereldbevolking gebruikt 70% van alle middelen die deze aarde geeft. 80% van de mensen komt tekort. Samen met u kunnen we vorm geven aan deze missie van Micha zondag. We kunnen de wereld niet veranderen, maar voor de zigeuners in Roemenië en Oekraïne maken we een verschil.
In deze nieuwsbrief een verslag van de reis die leden van het bestuur in oktober hebben gemaakt naar de verschillende projecten in Roemenië en de Oekraïne.

Juli 2014

De lente is begonnen en de zomer komt eraan en ineens lijkt alles weer tot leven te komen. In de natuur en ook op de verschillende projecten. Er is positief nieuws te melden. Er is veel werk verzet. In deze nieuwsbrief zet ik het kort voor u op een rijtje.

Maart 2014

Als ik naar buiten kijk zie ik merels druk bezig met het sjouwen van takjes en gras. Het lijkt wel voorjaar, maar dat is het nog lang niet. Druk bouwend aan haar nieuwe nest loopt de merel grote kans overvallen te worden door de koude regen en sneeuw. Tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen zullen haar belemmeren in de bouw van een nest.

Het is voor ons niet anders. Vol plannen zijn we begonnen aan het werk onder de zigeuner kinderen in Roemenië en Oekraïne. En dan zwaar weer. In de Oekraïne politieke onrust met kans op een gewapend conflict. Grote onzekerheid wat de toekomst gaat brengen. In Roemenië zoeken we een plek voor een nieuwe school in Târgusor. We bouwen door, net als de merel aan haar nest.

December 2013

Het is bijzonder om te zien hoe culturen en gewoontes verschillen. Hoe je met je Nederlandse manier van doen en denken soms niet begrepen wordt door de Roemeense en Oekraïense gesprekspartners. We worden er elke bestuursreis weer mee geconfronteerd. Het is prachtig om te zien hoe samenwerking en een gezamenlijk geloof bergen kan verzetten en dat Hijzelf de wegen hiervoor opent.

Het bestuur van Gipsy Mission wenst u fijne kerstdagen en veel zegen voor 2014.

Oktober 2013

De kop is eraf. De scholen zijn begonnen en het kerkelijk leven heeft zijn ritme weer opgepakt.

Na een periode van vakantie zijn we weer gestart. Hoewel vakantie? Ook deze zomer zijn er weer groepen bij verschillende projecten aan de slag gegaan met klussen, bouwen, graven, schilderen en natuurlijk het kinderwerk. Voor vele een reis om nooit te vergeten

Juli 2013

Geslaagd! Ook dit jaar zwaaien er jongens en meisjes af. Ze gaan van het basisonderwijs naar het beroepsonderwijs. Een grote stap. Voor nederlandse kinderen, maar voor zigeuner kinderen gaat het nog verder…….

In de vakantieperiode gaan er weer groepen jongeren en ouderen aan de slag in Roemenië en de Oekraïne. Om te helpen en om zelf te groeien en te leren. Er is veel werk nu de projecten gaan uitbreiden.