Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten van de stichting door middel van de jaarrekening opgesteld door een accountant en een jaarverslag. Onderstaand de verantwoordingen van de afgelopen jaren. Desgewenst kan het betreffende verslag ook gedownload worden.

Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben dan verzoeken we u dit ons kenbaar te maken door middel van het contact formulier.

:: contact formulier

Statuten

Op 10 februari 2015 zijn bij de notaris mr. J.L. de Lange te Putten onze nieuwe statuten gepasseerd. Aanpassing was nodig om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door het CBF ten behoeve van het verstrekken van een label. Daarnaast is het prettig om weer te beschikken over statuten die up to date zijn. Op deze plaats willen we notaris de Lange bedanken die ons deskundig van dienst is geweest tegen een zeer vriendelijk tarief.  

:: statuten

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 zijn opgesteld door het bestuur van de stichting. In het jaarverslag geeft het bestuur verantwoording van haar activiteiten in 2023. 

 :: jaarverslag 2023

Meerjarenbeleidsplan 2020 t/m 2025

Het meerjarenbeleidsplan of de strategienota is opgesteld door het bestuur van de stichting. 

:: meerjarenbeleidsplan 2020-2025

 Jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren

:: jaarverslag 2022

:: jaarverslag 2021

:: jaarverslag 2020

:: jaarverslag 2019

:: jaarverslag 2018

:: jaarverslag 2017

:: jaarverslag 2016

:: jaarverslag 2015

:: jaarverslag 2014

:: controle verklaring 2014

:: jaarverslag 2013
:: jaarrekening 2013

:: jaarverslag 2012

:: jaarverslag 2011

:: jaarverslag 2010

:: jaarverslag 2009

:: samenstellingsverklaring 2009

:: jaarverslag 2008

:: jaarrekening 2007

:: jaarverslag 2006

:: jaarrekening 2006

 ANBI

:: Alle informatie in relatie tot ANBI