Visie en doelstellingen

Een missie onder zigeuners

De Stichting heeft de volgende doelen:

 1. Investeren in kinderen d.m.v. een combinatie van het ondersteunen van een kleuterschool en daarnaast na-schoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de reguliere plaatselijke lagere school
 2. hulp te verlenen aan, armoede te bestrijden en leefomstandigheden te verbeteren van met name zigeuners in Oost-Europa en het bevorderen van hun integratie.
 3. de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus.

en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De Stichting helpt mensen zonder onderscheid te maken naar religie, huidskleur of etnische achtergrond.

De doelen staan los van elkaar en zijn aan elkaar verbonden. Ze staan los van elkaar in die zin, dat het geen voorwaarde is christen te worden om hulp te ontvangen. De doelen zijn aan elkaar verbonden in die zin, dat de liefde voor het evangelie drijfveer is voor ons werk.

 

Hulp verandert. Daar zien we op onze projecten mooie voorbeelden van. Projecten die we doen samen met onze lokale partners. Voortgang is zichtbaar. Resultaten kunnen worden geoogst. Er is echter ook nog veel te doen.

 

Op deze site vertellen we hier graag meer over. Dit om u een transparant beeld te geven van wat we doen en hoe de aan ons toevertrouwde middelen zijn of worden ingezet.

 

Onze missie in een notendop: Pro Deo

 

 

P             =             Projecten voor zigeuners in             

  R           =             Roemenië en       

    O         =             Oekraïne

 

    D         =             Diaconale hulpverlening en             

      E        =             Evangelisatie door middel van

       O      =             Onderwijs en ontwikkeling

Als bestuursleden doen we het werk allereerst Pro Deo: voor de Heer. Daarnaast heeft Pro Deo in de Nederlandse taal de betekenis ‘gratis’ gekregen. Als bestuursleden en vrijwilligers zetten we ons belangeloos in. Vanuit de drijfveer om Hem en onze naaste in liefde te dienen.

:: Meer over strategie en beleid, zie ook ons Meerjarenbeleidsplan

Stichting

Stichting Gipsy Mission is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32075970. De Belastingdienst heeft de stichting erkend als ANBI (algemeen nut beogende stichting), de giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar van de belastingen.

 

Samenwerkingsverbanden

Gipsy Mission onderhoud goede contacten met andere stichtingen. Er zijn goede contacten met onder andere: 

  • Protestante Gemeente Nunspeet (Driestwegkerk).
  • Stichting Hulp aan Roemenië te Aagtekerke.
  • Werkgroep Roemenië vanuit de PKN Nijkerk (Fonteinkerk).
   • Vrije Baptisten Gemeente Nieuw Lekkerkerk.
  • Stichting Tabitha te Ridderkerk.
  • Stichting Hulp Oost Europa te Barneveld.
   • Stichting Diaconea te Nunspeet.
 •  

  Doelstelling is om door middel van samenwerking kennis en kunde te delen en te leren van elkaars projecten en waar nodig activiteiten af te stemmen.

 •  

Project Samenwerkingsverband met
Valea lui Mihai Rekab Association te Valea lui Mihai (Roemenië)
Stichting Tabitha te Ridderkerk

Galoşpetreu

Werkgroep Roemenië vanuit de PKN Nijkerk
Târgusor

Protestantse Gemeente Nunspeet (Driestwegkerk)

Stichting Hulp aan Roemenië te Aagtekerke

Albis Vrije Baptistengemeente te Nieuw-Lekkerland