GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

GipsyMission Jaarverslag 2022

In dit verslag leest u over alle ontwikkelingen. We geven graag een transparant beeld van waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en hoe de aan ons toevertrouwde middelen zijn of worden ingezet. Heeft u vragen? Laat het ons weten. We vertellen graag meer.

GMjaarverslag2022-definitief

Leave a Reply