GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Gipsy Mission zoekt nieuwe bestuursleden

Gipsy Mission is een christelijke stichting die ruim 20 jaar met veel passie werkt onder Roma’s in Oekraïne en Roemenië.

Wij hebben focus op onderwijs aan Roma kinderen

Roma kinderen hebben een taalachterstand, gedragsproblemen, komen uit moeilijke thuissituatie, meisjes krijgen zeer jong kinderen, gezinnen hebben geen inkomen. Christelijk onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording waardoor jongeren zelf bij gaan dragen aan oplossingen.

Waarom doen we dit?

Wij willen Jezus navolgen en er zijn voor kwetsbare mensen. Wij doen dit primair door middel van christelijk onderwijs aan zigeunerkinderen. Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma gemeenschap. Daarnaast worden op kleine schaal diaconale projecten met praktische hulp uitgevoerd (o.a. via diaconale vakantie van Nederlandse jongeren die hulp verlenen). Wij geloven in de kracht van het evangelie om mensenlevens structureel te veranderen.

We werken Pro Deo

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die Pro Deo werkt. Van iedere euro die we ophalen in Nederland wordt minimaal 99% besteed aan de projecten. Het bestuur komt ca. 10 keer per jaar bijeen en bezoekt jaarlijks – op eigen kosten – de projecten om contact te onderhouden met de projectpartners en ter bemoediging van de leerkrachten.

Lees hier meer: https://www.gipsymission.nl/vrijwilligers-vacatures/