GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Rijke zegen!

Wij willen als bestuur van Gipsy Mission onze achterban graag zoveel mogelijk informeren, daarom dit bericht.

Een aantal ondernemers, kerken en anderen hebben recent giften en toezeggingen gedaan waardoor we ons project in Sanislău de komende jaren kunnen voortzetten en we ontvingen ook een mooie bijdrage voor een verbouwing aan het pand in Târgușor. We ervaren Gods zegen op de momenten dat het nodig is.