GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Extra nieuwsbrief maart 2022

Extra nieuwsbrief in verband met de situatie rondom onze projecten.

In deze nieuwsbrief doen we kort verslag van de hulp die geboden wordt in en om de locaties van onze projecten. Het is mooi om te zien dat men in beweging komt om de vluchtelingen te helpen. Scholen worden omgetoverd tot opvanglocaties voor vluchtelingen en hulpgoederen vinden hun weg via onze contactpersonen. 

Lásló Dan, directeur van Gipsy Mission Hongarije/Roemenië

“We hebben eten en dekens gekregen van GAIN. Het grootste probleem is de logistiek. We maken gebruik van 3,5 ton vrachtwagens om de hulpgoederen te distribueren en de brandstof is erg duur. Het zou enorm helpen als jullie geld daarvoor over kunnen maken !!”

https://mailchi.mp/5f3248df35a9/nieuwsbrief-gipsymission-noodoproep

Leave a Reply