GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Rekab nieuws mei 2018

Lieve Rekabvrienden,
 
De jaarlijkse themadag is weer achter de rug en ook nu willen we jullie er een stukje van mee laten beleven.
“Bouw je huis” was het thema, met een prachtige mogelijkheid om de Bijbelse boodschap door te geven.
Bouw je huis niet op zand, maar op de rots, Jezus Christus de Rots!
Bouw je levenshuis op Hem!
Hij is de Rots van ons behoud, de Rots waarop wij veilig staan. Als je op Hem bouwt, Hem vertrouwt en gehoorzaamt, wordt je zelf ook stabiel en stevig en kun je ook een rots in de branding zijn.
De kinderen hebben een huisje gemaakt van karton, een snoephuisje en in groepjes nog een huis in het bos, wàt een plezier…
Ze kregen bouwstenen van chocola mee naar huis, als aandenken aan een heerlijke dag op de boerderij en we mochten alle glorie, dank en eer aan de Heere brengen!
 
Ik zal U gehoorzaam zijn
Ik zal luis’tren naar uw stem
Alles wat U zegt, o Heer zal ik doen
Gelijk een man zijn huis bouwt
op een rots en niet op zand
zodat bij storm of regen
het niet vergaat maar het houdt stand
Want niet een ieder die zegt: Here, Here zal het koninkrijk binnengaan
maar een ieder die doet de wil van de Vader
Ik leg mijn hele leven
als een offer voor U neer
zodat U mij kunt vormen
naar uw beeld, steeds meer en meer
Want ik verlang zo te zijn zoals Jezus
in wie ik ben, wat ik denk, wat ik doe
dat mijn leven zal zijn tot eer van de Vader
Opdat niet mijn wil maar uw wil geschied’

Leave a Reply