GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Update Immánuel school, Mezövári, sep 2020

Lieve Nederlandse broeders en zusters verbonden in de naam van Jezus Christus!

Zigeunergemeenschap

Wij willen jullie informeren over de situatie in Oekraïne en die van de zigeunergemeenschap. Binnen de gemeenschap hebben we moeilijkheden gehad. Het Covid 19 virus heeft Karpaten en Mezövári bereikt. In Augustus waren er serieuze zieken in Vári in het zigeunerkamp. Veel mensen hebben met een longontsteking in het ziekenhuis gelegen. De hele gemeenschap werd opgeschut, dat de leider van de zigeunergemeenschap (burgemeester) na een week ziekte is overleden in de leeftijd van 66 jaar. Daarna belandden ook andere familie leden van deze man in het ziekenhuis. Afgelopen week hebben wij zijn broer begraven, die op 68 jarige leeftijd is overleden. De andere familieleden zijn genezen, of aan de genezende hand. Niemand ligt meer in het ziekenhuis. Deze twee overledenen zijn een groot verlies voor de hele gemeente, zowel voor de zigeunergemeente als voor de Hongaarse gemeente in het dorp. Hij was diegene, die 20 jaar geleden als eerste zijn huis openende voor het evangelie en er volgenden jaren bij hem aan huis waar samenkomsten, bijbelles en onderwijs voor zigeuners werd georganiseerd. Daarna kochten we ons eerste gebouw voor de zigeunerkleuterschool. We verliezen een mens, die de zigeunergemeenschap altijd steunde en was een dienend lid. Vanwege deze ziekte binnen de gemeenschap moest de peuterspeelzaal een maand dicht, omdat ook de kinderen ziek waren. We wilden voorkomen dat ook de medewerkers ziek zouden worden. Op 14 september hebben we een vergadering gehouden met de medewerkers, en vanaf die dag is het werk op de zigeunerpeuterspeelzaal weer begonnen. In deze weken zijn er nieuwe kinderen aangemeld. We hebben van de oudste groep afscheid genomen, maar door ziekte hebben we de nieuwe kinderen nog niet eerder kunnen ontvangen. We hopen dat we volgende week met een volledige aantal kinderen kunnen starten in allebeide groepen. We hopen dat volgens plan in elke groep een aantal van 20 kinderen gaan komen. De middag groep (schoolprogramma) hopen we te starten met een aantal van 15.

Werk

In de maand Juli, na de quarantaine tijd is het programma op de peuterspeelzaal begonnen sinds 15 augustus. De staat geeft een zeer strikte verplichting om de quarantainevoorschriften na te leven. Elk kind wordt per dag drie keer de temperatuur gemeten, en hierover moeten we een secuur naslag bijhouden. De ouders mogen de peuterspeelzaal niet betreden, zij geven de kinderen bij het hek aan de medewerkers en zij begeleiden de kinderen naar binnen. Elke medewerker werkt met mondkapje en handschoenen aan. In de groepsruimten mag niet veel speelgoed zijn, er mag geen tapijt op de grond en geen gordijnen vanwege de hygiëne regels. De bijeenkomsten voor de kinderen worden buiten gehouden, op het terras. Zij mogen zo min mogelijk binnen spelen in het gebouw. Voor ons is het niet nieuw om drie keer per dag met chloor te reinigen, want dit deden wij voor het virus ook al, maar met hygiëne zijn we nu nog serieuzer bezig.

Kinderen

Op 13 augustus hebben we afscheid genomen van 6 kinderen die de peuterspeelzaal gaan verlaten, en die in september gaan beginnen op school. Helaas was er op dit afscheid weinig opkomst. Vanwege de maatregelen konden er een paar ouders komen. De kinderen hebben we met God’s zegen laten gaan. Als cadeau heeft elk kind een sporttas gekregen met schoolspullen. We danken God, dat deze kinderen jaren bij ons onderwijs hebben gekregen, en met goede hoop vliegen zij uit naar school. We hopen dat het onderwijs wat wij hen hebben geven niet voor niks is geweest.

Helaas is de geplande kinderweek in de zomer, het kamp in csonkapapi, en de evangelisatie week niet doorgegaan vanwege het COVID 19 virus. Dit was voor alle kinderen en medewerkers een teleurstelling.

Medewerkers

Deze zomer hebben wij afscheid moeten nemen van een lieve medewerker, die na drie jaren ziekte vanwege kanker op 42 jarige leeftijd is overleden. Farkas Andrea heeft van 2014-2018 gewerkt op de Immánuel zigeunerpeuterspeelzaal als muziekdocent.

Een tweede medewerker Kondi Rószika heeft op 26 augustus, een 8 uur durende operatie doorstaan. Ze hebben tumoren verwijdert, en na deze operatie volgen chemokuren. Zij is erg zwak, en heeft pijn. Zij verblijft in Debrecen. Haar groep kinderen wordt overgenomen door een nieuwe medewerker, die vanaf volgende week haar diensten zal overnemen.

De operatie van Strom Krisztina heeft helaas niet plaats gevonden vanwege het COVID 19 virus, voor de tweede keer gaat de operatie niet door. Vanwege de coronamaatregelen is reizen niet mogelijk. Hongarije en het ziekenhuis aldaar wil en kan haar niet ontvangen. Haar plek wordt ook ingenomen door een andere medewerker, zolang zij niet geneest en niet wordt geopereerd is zij niet in staat om te werken. De laatste tijd gaat het redelijk goed met haar, ze heeft minder pijn als ze voldoende rust neemt.

Pandy Szekeres David, onze contactpersoon, heeft ons bezocht in augustus en september en vertelde aan ons dat het bedrag als extra ondersteuning voor de twee zieken zijn overgemaakt. Wij danken u voor uw hulp.

Wij danken voor uw zeer gewaarde werk, waarmee deze missie wordt ondersteunt. We wensen Gods zegen voor de hele organisatie. Wij bidden voor jullie als broeders en zusters die op afstand van ons zijn, dat God jullie mag beschermen, in alle moeilijkheden en hij zal blijven geven; kracht, volharding en liefde voor al jullie werkzaamheden. In tijden van beproevingen zal Hij volharding geven, om de lasten die ons zijn opgelegd te mogen dragen tot eer van God.

Met een broederlijke groet: Menyhárt István
Mezövári, voorganger. 

Mezővári, 2020. szeptember 21.

Leave a Reply