GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Update uit Mezövári (Vary), Oekraïne

Lieve broeders en zusters in Jezus Christus!

We begroeten iedereen met liefde, alle Gypsion Mission medewerkers, sponsors, die in dit jaar hebben geholpen om de missie onder zigeuners te ondersteunen. Het jaar 2020 heeft in de wereld een onverwachte wending gebracht. Een hele moeilijke tijd is gekomen voor de hele wereld. In Oekraine te Mezövári heeft ook het coronavirus moeilijkheden gebracht ook mede door de reglementen om verdere verspreiding te verkomen.  God zij dank is er in Mezövári nu geen ziekte door het coronavirus. De kinderen op de peuterzaal zijn in December en Januari ziek geweest, maar dit was geen coronavirus, maar een algemene influenza epidemi. Daarom is in deze tijd de peuterzaal af en toe een week dicht geweest. Op het moment dat de kinderen waren genezen, en opnieuw de activiteiten/lessen zouden starten, is door de coronavirus de peuterspeelzaal gesloten door quarantaine maatregelingen. Zo ook de scholen en bijna het hele land is gesloten. Oekraine heeft de grenzen gesloten, er is geen openbaar vervoer, peuterzaal, school en ook de kerken en veel winkels  zijn gesloten, en daarnaast het bezoeken van een arts wordt uitgesteld. De gemeente van Mezövári kan geen kerkdiensen organiseren. We houden online kerkdiensten, geen trouwerijen, geen doopdiensten, wel begrafenissen, maar ook deze worden alleen gehouden op de begraafplaats met alleen de naaste familie. Belijdenissen, kinderbijeenkomsten, en kerkkampen blijven uit.


Door het gevolg van de maatregelen die het coronavirus geeft, zijn veel Oekraïnse gastarbeiders die in het buitenland werken teruggekeerd, waar onder veel werkers met “zigeunersnationaliteit”. Door de gesloten grenzen kunnen zij voorlopig niet terug naar hun werkplek in Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Italië of Duitsland. Om deze reden blijven veel mensen thuis zonder werk. Door de gesloten scholen en peuterzalen, zijn de zigeuner kinderen thuis en is het voor de families moeilijk om elke dag 3-4-5 kinderen van voedsel te voorzien. Helaas worden de Roma, die in een moeilijke situatie verkeren, gedwongen om te bedelen. Elke dag zien we zigeuners van huis naar huis lopen, zij zijn steeds agressiever, zij vragen niet alleen maar zij eisen. Bij ons, bij de reformatorische pastorie komen zij elke dag en het wordt een steeds groter probleem hen te helpen. Er is met name een probleem bij diegenen die zich agressief gedragen, en niet weer weg gaan uit de tuin of weggaan bij de poort, tot dat zij iets hebben gekregen. Dit werkt niet op lange termijn en vrijwel niemand doet er iets tegen. Gisteren wachten er 8-10 zigeuner vrouwen om half 8 op het terras, zij eisten om hulp. Toen ik vertelde dat ik niks heb om nu uit te delen begonnen zij de schreeuwen en dreigen. Het is voor hen moeilijk te begrijpen dat wij van niemand donaties of middelen hebben gekregen om uit te delen. Onze gemeente heeft niet de financiële mogelijkheid, om deze mensen dagelijks te helpen. We zijn bang, dat als het zo doorgaat, ze gaan stelen of inbreken om wat eten te krijgen. Wij hopen niet dat deze situatie heftiger wordt.

Met de kinderen van de Immánuel peuterzaal gaat het goed, af en toe ontmoeten wij de gezinnen en de contacten blijven met het kind en de ouders. De medewerkers komen elke week om de peuterzaal netjes te houden. De tuin en het gebouw zijn in orde en netjes, en we proberen werk op te pakken waar anders weinig tijd voor was. Helaas zijn er twee van de medewerkers erg ziek.
Krisztina heeft rugproblemen, zij wacht op een operatie, bij Rószika (peuterleidster) hebben artsen kwaardaardige kanker geconstateerd. Zij is nu in Debrecen en krijgt chemotherapie. De operatie kunnen zij helaas nu niet uitvoeren. Wij bidden voor hen, dat God genezing zal geven aan onze twee zieken en God zal voorzien in financiën voor de dure medische behandelingen.

In de Immánuel peuterzaal is in dit eerste kwart van het jaar (in de tweede helft van januari, februari en de eerste helft van maart) heeft voor de kinderen de peuterzaal en bijbehorende lessen gedraaid. Tijdens deze tijd konden wij volgens het geplande leerplan in alle beide groepen de kinderen lesgeven. Ontwikkelingsgerichte lessen in de grote en kleine groep is gericht op het voorbereiden van het naar school gaan, leren van schrijven en rekenen, leren over de natuur en de wereld. Godsdienst en het leren over het christelijke geloof is aanbod geweest in beide groepen; christelijke liedjes worden gezongen, gebeden, zij leren over bijbelse verhalen en krijgen een bijpassend knutselwerkje. Vanaf 16 Maart zijn in Oekraine alle peuterzalen gesloten, zo ook de Immánuel peuterzaal. Helaas blijven hierdoor veel geplande programma’s uit; de paaskerkdienst, viering van Moederdag, vieren van de lente en het zaaien van de tuinen. In de maand Mei zouden we vaak ons voorbereiden op het afscheid van de kinderen die door zullen stromen naar school. Helaas zal dit vertragen en komt dit later aan de orde. Wij hopen in de zomer dat Oekraine opnieuw alle peuterspeelzalen zal open, en zo dan ook de Immánuel Peuterzaal. Om dan een inhaal slag te maken.Vanaf de maand Maart wordt de tuin en het gebouw opgeknapt en onderhouden, in de tuin is het kleine huisje klaar en zijn de dakgoten aan het terras gemonteerd. Dit werk hebben mannen van de plaatselijke zigeuner gemeente vrijwillig gedaan. Het materiaal dat daar voor nodig was is gefinancierd door de Hongaarse regering. In April hebben we het hout voor aankomend stookseizoen aangeschaft. Dertig vierkantemeter hardhout hebben we gekocht, wat samen met de overgeblemen tien vierkantemeter hout genoeg zal zijn voor het stookseizoen in het school jaar 2020-2021.
Wij danken u van harte voor het ondersteunen van Gipsy Mission, wat ontzettend belangrijk is voor het kunnen bieden van zorg en voedsel aan de kinderen, het voorzien in vaste lasten, en de lonen voor de werknemers. Wat betreft de financiele ondersteuning, rapporteren wij dat de donatie voor het eerste kwartaal voldoende was voor onze behoeften, en we zelfs een minimaal bedrag hebben overgehouden om mee te nemen naar de volgende maand.
Wij gedenken in onze gebeden onze lieve Nederlandse broeders en zusters, wij wensen dat onze almachtige God u zegene en behouden in deze moeilijke tijd.