GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Een typische dag op Magduska’s naschoolse opvang in Mezővári

Zegen en vrede!

Ik wil graag iemand van de eerste klas voorstellen.

De Roma-leerlinge is Szandra, een goed voorbeeld van doorzettingsvermogen. Zij is het kleine meisje dat elke dag naar school gaat, zolang ze niet ziek wordt. Ze is in alles geïnteresseerd en wil het leren en voelen.

Haar tekeningen en handwerk getuigen van haar talent, zij kent veel sprookjes. Helaas zit zij, net als veel andere kinderen in Oekraïne, ook in een gescheiden gezin zonder vader, samen met haar broertje, dat nu 3 jaar oud is.

Hun moeder komt uit Moskou, dat momenteel veel invloed heeft in Oekraïne, zij kan geen documenten voor de kinderen of voor zichzelf vernieuwen of overleggen omdat de nationaliteit in het persoonscertificaat Russisch is. Ze kunnen dus niet op bezoek bij hun familievader, die werkt en woont in Hongarije, vanwege het ontbreken van een paspoort. Ze wonen in een kelderkamer en toch komt hij altijd schoon en netjes naar school, zoals de foto’s laten zien.

Zij neemt actief deel aan het schoolleven en in januari kreeg zij erkenning in de tekenwedstrijd. Het lezen vergt nog veel oefening, ik probeer hierin sterkere ondersteuning te bieden. Als de moeder voor het kind komt zorgen, vraagt en praat ze alleen maar, waaruit blijkt dat ze enige begeleiding nodig heeft. Met de hulp van de Heilige Geest kwamen we op het punt waarop ze naar de zigeunerkleuterschool ging voor aanbidding, samen met de andere nieuwe moeders wier jongere kinderen daar al naar de kleuterschool gingen.

Laten we bidden voor de familie, voor Gods voorzienigheid, voor zijn aantrekkingskracht, en voor hen om het wonder van de verlossing te kennen!

Met vriendelijke groet, Magduska!

Leave a Reply