GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Nagybereg hervormde zigeunermissie, ’’Reménység” (“Hope”)

Kleuterschool en naschools project

In de Nagybereg Reformed Church is een onderwijsproject georganiseerd en er is een zigeunerkerk. Deze functioneerde ook in 2019 goed en alle samenkomsten werden geleid door de voorganger van de Hongaarse kerk. István Marinka, die ouderling is, en Dávid Galba, die in de kleuterschool werkt en ook het schoolpersoneel helpen met de kerkdiensten. De andere leden van de gemeente bezochten de kerkdiensten min of meer regelmatig. Soms komen 30-40 zigeuners en Hongaren samen om God te aanbidden, maar soms zijn er veel minder mensen die de kerkdiensten bijwonen. Het hangt vaak af van de weersomstandigheden en het seizoen, want in de winter en als het slecht weer is, komen maar een paar van ons. Net als in de Hongaarse kerk, hebben we in de zigeunerkerk wekelijks mooie diensten, Heilig Avondmaal, jeugdgroepen en Bijbelstudies. István en Dávid helpen hierbij.

Deze diensten worden geleid door de pastor en zijn helpers als vrijwilligerswerk, zonder enige vergoeding. Veel zigeuners hebben niet altijd de kans om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten omdat ze in het buitenland werken. We proberen zoveel mogelijk te helpen met de sociale problemen die in het zigeunerkamp worden ervaren. In de winter kopen we hout voor de weduwen of voor alleenstaanden. Als er medicijnen nodig zijn, proberen we die te kopen. Daarnaast helpen we de hele zigeunergemeenschap door een pomp te kopen voor de gemeenschappelijke waterput die zich op het grondgebied van het zigeunerkamp bevindt. Met behulp hiervan kunnen de bewoners water krijgen.

In het zigeunerkamp is werkloosheid een van de grootste problemen. We proberen hen te helpen door voor 2 of 3 zigeuners als dagloners in het dorp of op andere plaatsen werk te regelen. Helaas functioneert het landbouwproject nauwelijks. We hebben een expert en wat kapitaal nodig om dit werk op grote schaal te kunnen doen. Helaas kunnen we dit werk niet op kleine schaal doen omdat we dan voor degenen die hier werken niet op een goede manier als werkgever de nodige sociale zekerheid kunnen regelen. 

We zien dat de problemen van de zigeunergemeenschap alleen op een wereldwijde schaal  opgelost kunnen worden, want als er geen banen voor hen zijn, gaan de kinderen niet naar school, blijven ze analfabeet en zullen ze niet in staat zijn hun gezin te onderhouden. Er is behoefte aan mondiale oplossingen.

Kleuteronderwijs

In Oekraïne moet elk kind verplicht minimaal een jaar voor aanvang van de school naar de kleuterschool zijn geweest. In Nagybereg zijn er niet genoeg bedden en ruimte in de openbare kleuterschool voor alle kinderen en het is moeilijk voor zigeunerkinderen om zich in te schrijven voor de openbare kleuterschool. Dat is de reden waarom de kleuterschool “Reménység” is opgezet in het gebouw van de zigeunergemeente. Begin september 2019 stonden zestien kinderen ingeschreven op de kleuterschool. Drie van hen gaan in 2020 naar school terwijl de anderen op de kleuterschool blijven tot ze naar school gaan. Vorig jaar namen dagelijks ongeveer 10-12 kinderen deel aan het kleuteronderwijs. Dit is slechts een gemiddeld aantal, want soms zijn de kinderen ziek of vergeten hun ouders gewoon om ze naar de kleuterschool te sturen.

In de kleuterschool werken een kleuterleidster, een verzorgster en een assistent samen (de assistent helpt bij de schoolactiviteiten). Het onderhoud rond het gebouw is de taak van een andere werknemer. De kinderen zitten elke dag van 7.30 uur tot 12.00 uur op de kleuterschool, waar ze twee keer eten krijgen, deelnemen aan verschillende activiteiten en natuurlijk spelletjes spelen. We houden voortdurend contact met de ouders en vinden het nodig om hen eraan te herinneren hoe belangrijk het is verantwoordelijke ouders te zijn. Helaas houden de overheidsinstanties in Oekraïne zich niet bezig met de problemen van de zigeuners en interesseert het ze niet  of de kinderen wel of niet naar school of naar de kleuterschool gaan. Omdat het vanuit de staat niet gestimuleerd wordt, hebben we een heel moeilijke taak omdat in veel gevallen onze positieve motivatie niet genoeg is. Op dit gebied is  samenwerking met de overheid hard nodig, maar helaas ervaren we dit niet.

Schoolonderwijs

Er zijn 130 kinderen van de schoolgaande leeftijd in het zigeunerkamp die naar de openbare school in Nagybereg zouden moeten gaan. Toen we met het naschools programma begonnen, ging slechts ongeveer 20% van deze kinderen naar school. In september 2019 was dit 50%. Helaas zijn deze cijfers in de wintermaanden gedaald, maar nog steeds hoger dan voordat we met het naschools programma begonnen. Na de ochtendlessen krijgen de kinderen een warme 2-gangen lunch (die krijgen ze thuis vaak niet). Dan start het naschools programma waarbij de kinderen individuele taken krijgen die afgestemd zijn op het kind. Er zijn enkele leerlingen die goed lezen, schrijven en rekenen, terwijl er anderen zijn die zelfs in groep 4 nog steeds de basis moeten leren. Maar de vooruitgang is duidelijk en het is al een positief resultaat dat in vergelijking met het begin meer kinderen naar school gaan en ondertussen kunnen ze de basis leren. Er zijn leerlingen die veel vooruitgang boeken. Deze leerlingen komen niet naar het naschools programma voor de zigeunerkinderen met achterstanden. Ze blijven in hun eigen klaslokalen en werken samen met hun Hongaarse klasgenoten.

We zijn voortdurend in contact met de docenten en streven naar een goede samenwerking met hen. De leraren erkennen ook dat zigeunerkinderen zich kunnen ontwikkelen en uitstekende leerlingen kunnen worden.

Leerlingen van groep 1-4 kunnen deelnemen aan het naschools programma, maar dat betekent niet dat we hen daarna gewoon laten gaan. We hebben aparte programma’s voor oudere leerlingen die we helpen met hun huiswerk en het uitvoeren van andere taken. De basisschoolleerlingen (klas 1-4) krijgen elke dag een gratis lunch en we proberen hen van alle benodigde schooluitrusting te voorzien. Naast deze dingen proberen we ook programma’s te organiseren in de vakantie zoals schaatsen, kamperen met een groep enz.

In 2020 willen we dit werk voortzetten. Om dit werk effectiever te maken, hebben we meer personeel nodig. Onze taak is erg moeilijk. Het is teveel werk voor onze collega’s en het is moeilijk om vrijwilligers erin te betrekken. We willen het werk met zigeunerkinderen ontwikkelen.

We merken dat de kinderen slechts in zeer kleine stappen vooruit kunnen, maar deze stappen dragen bij aan de verandering van het leven van een kind. God zij geprezen!

Leave a Reply