GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Herijking strategie, missie en visie GipsyMission

De afgelopen maanden hebben wij ons als bestuur bezig gehouden met herijking van strategie, missie en visie van GipsyMission. Het resultaat van dit werk is een update van ons meerjarenbeleidsplan, ook wel strategienota genoemd. Deze kunt u hier vinden: https://www.gipsymission.nl/wp-content/uploads/2020/03/GM_meerjarenbeleidsplan-2020-tm-2025_definitief.pdf.

Onze missie en visie zijn ongewijzigd:

Dit willen we bereiken
Het verbeteren van de maatschappelijke achterstandspositie van Roma’s in Roemenië en Oekraïne. Wij doen dit primair door middel van christelijk onderwijs aan zigeunerkinderen. Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma gemeenschap.

Urgentie van Roma’s in Roemenië en Oekraïne – grote achterstandsituatie
Roma kinderen hebben een taalachterstand, gedragsproblemen, komen uit moeilijke thuissituatie, meisjes krijgen zeer jong kinderen, gezinnen hebben geen inkomen. Christelijk onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording waardoor jongeren zelf bij gaan dragen aan oplossingen.

Zo bereiken we ons doel – focus op christelijk onderwijs
Onze focus ligt op christelijk onderwijs aan Roma kinderen. Daarnaast worden op kleine schaal diaconale projecten met praktische hulp uitgevoerd (o.a. via diaconale vakantie van Nederlandse jongeren die hulp verlenen). Wij geloven in de kracht van het evangelie om mensenlevens structureel te veranderen. Om deze reden ondersteunen wij in Roemenië een pastor naast de onderwijsprojecten in de twee dorpen waar hij werkzaam is.

Leave a Reply