GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Nagybereg | Het nieuwe schooljaar

We danken God voor de ontwikkelingen in de levens van de kinderen.

Kleuterschool

Ook dit jaar zijn we dankbaar dat we een nieuw schooljaar kunnen beginnen met wel 15 kinderen. In de kleuterschool in Nagybereg komen zelfs 11 kinderen met regelmaat naar school. Twee kinderen zijn inmiddels verhuisd, de overige twee kinderen zijn gestopt met het volgen van dit onderwijs. Dit geeft ruimte voor andere kinderen om in te stromen in deze klas.

In deze klas duurt het dagelijkse programma vier uur. Gedurende de dag worden verschillende onderwerpen behandeld. Deze kinderen komen uit een omgeving met moeilijke omstandigheden. Ze moeten veel leren zoals regelmaat, hygiëne, gepast gedrag, netjes spreken en aandacht hebben voor een ander. We proberen dit op een speelse manier te doen om het onderwijs aantrekkelijk te houden.

Voor de kinderen die doorstromen naar het reguliere onderwijs worden speciale lessen aangeboden om ze voor te bereiden op de school. Kinderen op de kleurschool krijgen de kans om twee keer in de vier uur iets te eten, ontbijt en warme maaltijd als lunch. Het regelmatig volgen van het onderwijs op de kleuterschool is belangrijk en heeft een zeer positief effect op hun latere prestaties. Op de school leren ze dingen die zij, helaas, niet thuis leren.

Om dit te bereiken hebben we constant contact met de ouders. We houden elke twee maanden een ouderavond en we gaan op huisbezoek. Elke week houden we een religieuze les voor de kinderen, welke gegeven wordt door een godsdienstleraar van de Hongaarse kerkgemeente. We danken God voor de ontwikkelingen in de levens van de kinderen.

Naschoolse programma basisschool

Naast het kleuterprogramma werken we ook met Roma-kinderen die overdag vier uur naar school gaan. Dit varieert tussen groep 1 en 4 en zijn ongeveer 40 kinderen. We zorgen voor warme maaltijden voor alle kinderen voordat de middag begint. Omdat er veel kinderen zijn die niet naar de kleuterschool zijn geweest werken we met verschillende achtergronden. Sommige kinderen leren we lezen, schrijven en tellen en er zijn kinderen de we ondersteunen bij hun huiswerk. We besteden extra aandacht aan de Roma-kinderen zodat zij extra gestimuleerd worden om met regelmaat naar school te gaan. Ook voor deze  kinderen proberen we zo veel mogelijk in contact te blijven met de ouders, wat soms best lastig is. We zijn dankbaar voor het feit dat we zien dat dit jaar steeds meer kinderen van kamp naar school gaan dan vorige jaren. We danken iedereen voor de hulp waardoor dit werk mogelijk is.

Leave a Reply