GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Situatie in Nagybereg, Oekraïne

Vanuit Nagybereg in de Oekraïne ontvingen we onderstaande bericht over de huidige omstandigheden door het coronavirus:

Beste broeders en zusters in de Heer Jezus Christus! 

We maken deze dagen een moeilijke periode door vanwege de coronavirus epidemie. Helaas zijn hier in Oekraïne sinds half maart alle kleuterscholen en scholen gesloten. Kinderen mogen niet in de gemeenschap en dus hebben ook de ouders het erg moeilijk. Deze situatie heeft ook grote gevolgen voor de Roma-gemeenschap. We hebben de kleuterschool en het schoolonderwijs moeten sluiten, ook de dagopvang is gepauzeerd. Scholen lossen het onderwijs op in de vorm van online onderwijs, maar het is veel moeilijker dan schoolonderwijs voor zowel docenten als studenten. Zigeunerkinderen hebben daar de technische voorwaarden niet voor. Helaas is er nu veel van wat we tot nu toe hebben bereikt gestopt, we kunnen ze niet meer verbeteren. 

Een paar weken geleden, toen het erop leek dat deze periode lang zou duren, kwamen we tot de conclusie dat we op zijn minst genoeg konden doen voor deze kinderen om ze één voor één te voeden. Op de binnenplaats van het zigeunerkleutergebouw verspreiden we ons voor hen in het paviljoen en voorzien we 10-10 kinderen per dag van een warme lunch, die het kindermeisje van de kleuterschool voor hen klaarmaakt. We zullen dit aantal volgens de wet verhogen, aangezien het mogelijk wordt, want nu kunnen meer dan 10 mensen niet op één plaats samenkomen. 

Helaas groeit het probleem in het kamp, omdat meer mensen die tot nu toe in het buitenland hebben gewerkt, niet meer kunnen gaan werken. In een situatie als deze proberen we hen een kans te geven om geld te verdienen, een baan, zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen. 

En we blijven proberen de salarissen van onze kleuter- en schoolmedewerkers veilig te stellen en hen een aantal banen en banen te geven om hen een kans te geven om in hun levensonderhoud te voorzien, zodat ze niet op zoek hoeven naar een andere baan. 

Dank u voor uw steun bij het leveren van een bijdrage aan deze moeilijke situatie. We bidden voor u en vragen u om onze situatie ook in gebed te dragen, zodat we zowel de kleuterschool als het schoolonderwijs weer op gang kunnen brengen. We vragen Gods zegen op jullie leven en werk! 

“Vrees niets, maar presenteer in gebed en smeekbede altijd uw verzoeken aan God met dankzegging;”

IMG_2177

Afbeelding 1 van 5

Leave a Reply