GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Update uit Mezövári, dec 2020

Lieve broeders en zusters!
In de laatste maanden van 2020 wil ik in dit verslag schrijven over de situatie in gemeenschap en het werk wat gedaan wordt in de peuterspeelzaal.

De gemeenschap:
Oekraine bevindt zich momenteel in een moeilijke periode, zo eveneens de Hongaarse bevolking en de Roma-minderheid. De Covid-epidemi, die de hele wereld verlamt, heeft ons bereikt en we ervaren niet langer alleen de economische nadelen en de moeilijkheden die de maatregelen met zich meebrengen, maar helaas hebben we zelf ook de ziekte ervaren. De ziekte is aanwezig in Mezovári en in de gehele trans-karpaten, en elke dag zijn er meer en meer zieken in de dorpen. Ik zelf en mijn familie zijn ook ziek geweest, alhoewel de klachten mild waren, waren de symptomen pijnlijk; koorts, spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, lichamelijk een geestelijke zwakte gedurende enkele weken. De quarantaine van mijn familie is nu voorbij en gelukkig konden we deze week weer aan het werk. Onze oudere familie leden hebben meer moeite om de ziekte te doorstaan, zij zijn nog steeds zwak en vermoeid, maar we zijn blij dat zij niet in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden. De ziekenhuizen zijn vol met patiënten, maar helaas alleen de meest ernstige patiënten kunnen ontvangen worden. Helaas heeft niet iedereen toegang tot adequate medicatie, voor gepensioneerden en gezinnen in sociale moeilijke omstandigheden is het thuis behandelen van de ziekte een uitdaging, omdat vaak de financiële middelen ontbreken. Wanneer een oudere medicijnen koopt van zijn of haar pension, dan kan of de vaste lasten niet betaalt worden of er is geen geld voor levensmiddelen. In het land leven steeds meer mensen in armoede, die wanneer zij ziek zijn, geen reserves hebben voor herstel. Godzijdank ligt niemand uit ons dorp in het ziekenhuis, iedereen geneest thuis. Op dit moment zijn in de Oekraïne per dag 13 tot 14 duizend geregistreerde zieken, maar in de werkelijkheid ligt dit aantal drie keer hoger, veel mensen worden niet getest. Er heerst bezorgdheid omdat in veel dorpen geen huisarts meer is. Waar wel huisartsen zijn, zijn deze vaak onbekwaam omdat diploma’s vaak zijn gekocht, jonge artsen werken zonder enige ervaring en zijn kunnen vaak geen hulp bieden aan diegenen in nood.

De quarantaine maatregelen in het land zijn nog steeds van kracht. Op dit moment mogen op scholen alleen groepen 1 tot en met 4 komen (dit is in Nederland groep 3, 4, 5 en 6; groep 1 en 2 gaat hier nog naar de peuterspeelzaal). De peuterspeelzalen zijn open, er mag gewerkt worden met een maximaal aantal kinderen van 15 per groep. Openingstijden van winkels zijn beperkt. Bijeenkomsten zijn ook beperkt; bij kerkelijke gelegenheden mogen maximaal 20 mensen deelnemen. Kerkdiensten worden online weergeven aan de kerkleden. Veel pastorale gezinnen zijn ziek geweest, en ook gezinnen die in het ziekenhuis hebben gelegen.

Helaas krimpt onze gemeente door overlijden of verhuizingen. Dit jaar zijn er helaas 30 mensen overleden in ons dorp en het aantal geboorten minder dan 10. In deze turbulente situatie krijgen steeds minder gezinnen kinderen. Veel gezinnen uit ons dorp zijn dit jaar verhuist naar het buitenland om een baan te vinden. Er staan veel huizen te koop. Jongeren zien hier geen toekomst, diegenen die wil studeren, vertrekt naar het buitenland. Na het afsluiten van een studie komen er bijna geen jongeren meer terug. Twee jongen predikanten families uit naburige dorpen zijn ook naar Hongarije verhuist. Hierdoor is er veel meer werk voor diegenen die achterblijven. Zelf heb ik een maand lang een pastoor vervangen in een dorp direct gelegen naast mezovari. Als we niet in geloof blijven op kijken naar onze Heer, dan zullen we in grote problemen komen, zoals overal ter wereld waar iedereen in moeilijkheden verkeerd. Maar door te bidden en op de Heer te vertrouwen, kunnen we vooruit blijven kijken en we vragen Hem of we zijn dienst mogen voortzettend, hier waar we geboren zijn, hier waar wij thuis zijn.

Peuterspeelzaal:
De Immánuel Roma-peuterspeelzaal draait sinds september. Er zijn nieuwe kinderen opgenomen in de kleine groep, dus er zitten momenteel 18 kinderen in de kleine groep en 20 kinderen in de grote groep. In totaal komen er nu 38 kleuters. De maanden september en oktober waren erg wennen. De kleintjes hadden veel moeite om los te komen van hun moeder, en moesten daarom veel huilen. In oktober was het mogelijk, na de wenperiode, om met deze kinderen te starten met onderwijs. In de groep voor de jongeren kinderen is een wisseling geweest van medewerkers. Twee juffen zijn vervangen door twee nieuwe leidsters. De ene nieuwe medewerker verving Rószika al een tijdje, de tweede nieuwe medewerker vervangt volledig een andere medewerker. Dóra Lengyel en Diana Szatmari behandelen de kinderen met liefde, nemen lesgeven serieus en zijn al volledig geïntegreerd in de werkgemeenschap. We zijn God dankbaar dat hij ons medewerkers gegeven heeft in zo’n moeilijke situatie, zodat we zonder problemen konden blijven werken.

In de groep voor de grotere kinderen wordt er voorbereid op schoolse taken. We zijn blij dat de ouders de kinderen regelmatig brengen naar de peuterspeelzaal en dat zij samen werken met onze medewerkers. Er zijn helaas de laatste tijd ook veel patiënten onder Roma-gezinnen. Er zijn gezinnen die om deze reden hun kinderen niet brengen naar de peuterspeelzaal uit angst voor het COVID virus. Om deze reden zijn er dagelijks 28-30 kinderen die naar de peuterspeelzaal komen. We blijven onderwijs, goede zorg en schone, warme  opgeruimde omstandigheden bieden voor onze kinderen. We proberen ze altijd met iets te plezieren en ze zoveel mogelijk liefde te geven in de lessen. We zien dat de kinderen zich goed en gelukkig voelen en met veel plezier naar de peuterspeelzaal gaan.

Helaas ervaarden wij bij de huiswerkbegeleiding/naschoolse opvang van de peuterspeelzaal een moeilijke start, omdat dit jaar de  ondersteunende Oostenrijkse organisatie zich terug trok uit dit project. In september werden er sponsoren gevonden zodat deze sessies/onderwijs toch gestart kon worden met 15 personen. Het zijn momenteel schoolgaande kinderen die hieraan deelnemen, zij zitten in groep 5 of 6. Elke dag begint de les met een warme maaltijd, daarna geeft de leraar Tunde Bedö deze kinderen drie lessen. Helaas zijn deze werkzaamheden nog niet verplaatst naar het oude gebouw zoals we oorspronkelijk gepland hadden, omdat de initiërende sponsors zich terug hebben getrokken van dit project. Onze plannen blijven om in de toekomst dit gebouw te transformeren naar een plek waar onderwijs gegeven kan worden aan Roma-kinderen.

Veel dank aan alle lieve medewerkers van de Gipsy Mission voor het ondersteunen van het werk tussen Roma-families dit jaar. Bedankt voor het geven van betrouwbare en voldoende hulp bij alles, zodat ons werk soepel kan verlopen. Indien mogelijk vragen we jullie om ons te blijven helpen en de missie onder de zigeuners in Mezővári te ondersteunen. Ik wil u bedanken voor het verlenen van persoonlijke hulp aan onze patiënten, Rószika Kondi en Krisztina Strom. Roszika heeft een grote operatie van 8 uur achter de rug. Helaas zijn er op meerdere plaatsen kankerdelen gevonden, deze zijn verwijderd en nu ondergaat zij chemotherapie. Zij is nog niet thuis, zij wordt behandelt in Debrecen. Rószika heeft steun van Gypsion Mission ontvangen en is zeer dankbaar.
Helaas werd de operatie van Krisztina uitgestelt omdat deze niet als een levensreddende operatie wordt beschouwd. Het wordt waarschijnlijk pas volgend jaar opnieuw gepland. Krisztina leeft met pijnstillers en verschillende versterkers. Ook zij is ook erg dankbaar voor de steun van Gypsion Mission.

Geliefde broeders en zusters, wij wensen jullie God’s zegen toe in jullie leven en diensten. We wensen iedereen een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Met vriendelijke groet, Namens het personeel en de kleuters van de zigeunermissie in Mezővári:

István Menyhárt

Leave a Reply