GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Bericht uit Nagybereg, oktober 2023

Verslag over de zigeunerkleuterschool van de Nagyberegi Reformed Church, over het dagschoolprogramma en het leven van de zigeunerkerk in het jaar 2023.

De gereformeerde gemeente van Nagyberegi, met steun van de stichtingen Gipsy Mission en Tabitha, dient al meer dan tien jaar in het zigeunerkamp in het dorp. Het jaar 2023 is vanwege de oorlog bijzonder moeilijk in het leven van zigeunerfamilies. Het leven is gemakkelijker voor degenen die zich buiten de grenzen van Oekraïne bevinden, maar velen van hen bleven thuis en de stroomstoringen, verwarmingsproblemen en werkloosheid in de winter zorgden voor nog meer ellende in het kamp.

Daarom was het heel belangrijk dat we meerdere malen sociale hulp konden bieden aan de mensen die in het kamp wonen. Wij dsitribueerden honderden kilo’s aardappelen, verschillende kommen pasta en olie naar het hele kamp. Daarnaast boden we medische ondersteuning en medische behandeling ter waarde van tienduizenden hryvnia’s aan kinderen en volwassenen in medische noodsituaties. Deze steun gaat vandaag de dag nog steeds door. Wekelijks geven wij voedselpakketten aan drie zieke zigeuners, zij kunnen niet voor zichzelf zorgen. Wij bieden ook hulp met medicijnen en ondersteunen ze met brandhout. Wij vervangen medicijnen voor de behandeling van kinderen en helpen daarmee ook de noodsituatie te verlichten. Helaas staat de winter weer voor de deur en als er soortgelijke problemen zijn als afgelopen winter, dan zal er extra hulp nodig zijn.

Er was geen onderbreking in het werk van de kleuterschool. Tijdens stroomstoringen hebben we de verwarming en verlichting opgelost met een generator en kunnen we zo werken. En er kwam elektriciteit uit vanaf de maand maart. Er waren 18 kinderen ingeschreven op de kleuterschool, die regelmatig aanwezig waren, en 4 kinderen studeerden in mei af en vervolgden hun studie later in september op de school.

Er werken vier medewerkers op de kleuterschool, waarvan er één ook werkt onder de kinderen in het kinderdagverblijf van de school. Helaas is het aantal kinderen dat naar school gaat afgenomen omdat ouders, vooral moeders, hun kinderen buiten de grenzen van Oekraïne brachten. We zorgden voor degenen die tot de vakantie thuis bleven, en tijdens de vakantie organiseerden we vóór de vakantie een dagkamp voor schoolkinderen.

Start school in september. Tijdens het schooljaar kregen de kinderen elke dag een warme twee-gangenlunch, die wij voor hen betaalden uit de beurs. Voor deze kinderen zijn schoolmaaltijden een grote hulp. Meestal eten ze op school alleen gekookt en warm eten. Zo kunnen ze de middagsessies blijven en meer tijd op school doorbrengen. Dat komt ook goed uit, want in de winter hebben de kinderen het overdag warm.

De school is al sinds september begonnen, helaas is het voor ons moeilijk om een kinderdagverblijf leraar te vinden die met de kinderen om kan gaan, omdat een aantal van de leraren waarmee we tot nu toe hebben samengewerkt het land hebben verlaten. De kindermaaltijden gaan door en als we een geschikte leerkracht hebben gevonden, starten ook de middagsessies. Tot die tijd zal Dávid voor hen zorgen.

De kerk leeft ook, het is waar dat er niet veel mensen naar de kerk gaan, maar elke zondag zijn we met minstens tien man en op weekdagen houden we bijbelles en houden we de communie.

In het najaar hebben we de binnenkant van het kerkgebouw geschilderd. Dit was nodig omdat de kinderen en kerkleden er ook gebruik van maakten en het was aan vernieuwing toe.

Wij willen u bedanken voor uw steun en hopen dat wij deze kinderen enorm kunnen helpen voor hun toekomst. God zegene hun leven en hun verdere werk!

Pastor László Tóth

“Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij aanvaardt ieder die ontzag voor Hem heeft en die doet wat Hij wil, ongeacht tot welk volk die persoon behoort.” Handelingen 10: 34 – 35

Leave a Reply