GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Bestuursreis 2019 – Dag 4 & 5

In Roemenië bezochten wij drie projecten, namelijk in Galospetreu, Sanislau en Targusor. We bezoeken deze drie plaatsen twee keer per jaar. Ook hier gingen we in gesprek met diverse pastors die het naschoolse projecten begeleiden en met Papp László, die ondersteund wordt door Gipsy Mission.

Bespreking projecten

We combineren de bezoeken aan de projecten, waar mogelijk, altijd met een gesprek over de stand van zaken. Ook Papp László is hierbij aanwezig, hij helpt zijn gemeenteleden waar hij kan. Hij heeft een breed takenpakket. Zo heeft hij onlangs iemand meegenomen Oradea, samen hebben ze zijn pensioen hier geregeld.

Werken in het buitenland
Ook probeert hij de Roma-mensen te leren om beter met geld om te gaan. Dit is belangrijk omdat er veel in het buitenland gewerkt wordt waarna deze mensen met een bedrag terugkomen wat verdeeld moet worden over een bepaalde periode. Dit is voor hun niet makkelijk omdat ze dit nooit geleerd hebben en dit is daarom ook niet vanzelfsprekend. Bij problemen in de familie of in het gezin wordt Papp László erbij geroepen.  

In veel gezinnen werken de mannen in het buitenland, waardoor de vrouw met de kinderen achterblijft. Dat brengt steeds meer spanning in de gezinnen. Er wordt geprobeerd om iets te regelen waardoor ze contact kunnen houden met elkaar.

Voortgang nieuwe kerk
Er wordt nu hard gewerkt aan het regelen van de officiële papieren voor de grond van de plek waar het nieuwe kerkje moet komen.

Telkens blijkt dat de combinatie van een naschools project en een kerkje heel goed werkt, het versterkt elkaar. De kinderen nemen ouders en grootouders mee naar de kerk. Daar mogen de kinderen liedjes zingen, gedichten voordragen en Bijbelteksten voorlezen. Daar zijn ze erg trots op.

Targusor
Bij het naschools project in Targusor zijn weer 8 nieuwe kinderen ingestroomd. Ze zitten in de zgn. groep 0, een voorbereidende klas voor de lagere school. Deze kinderen kunnen nog niets. Geen potlood vasthouden, geen besef van hygiëne, niet geleerd hoe ze zich in een groep moeten gedragen. De leidsters beginnen met hen weer liefdevol van voren af aan. De kinderen die het project hebben verlaten omdat ze geen hulp meer nodig hebben, worden nog steeds gevolgd. Als ze vragen of problemen hebben, mogen ze altijd terug komen bij de leidsters. Met de meesten van hen gaat het goed.

Galospetreu
In Galospetreu is een nieuwe leidster begonnen omdat de vorige leidster, Leonora, een baby heeft gekregen. Ook deze nieuwe leidster, Johanna, wil met enthousiasme, geduld en liefde deze kinderen helpen.

Sanislau
In Sanislau loopt het naschools project prima. In dit dorp werken de meeste mannen in de onmiddellijke omgeving waardoor ze bij hun gezin kunnen blijven. Dat is voor de gezinnen een stuk rustiger. In Sanislau hebben we deelgenomen aan een balspel.

De terugweg
Na de bezoeken aan de projecten in Roemenië gingen we op weg naar Hongarije. Onderweg  gingen we naar Areke Wigmans. Areke is een bijzondere Nederlandse vrouw die hier woont en werkt. We brachten hier een bezoek aan de club die elke week aan het einde van de week plaats vindt. Daarna namen we afscheid voor een half jaar en vertrokken we naar Hongarije waar we de nacht doorbrachten en de volgende dag met het vliegtuig terug gaan naar Nederland vlogen.

Leave a Reply