GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Bestuursreis oktober 2019 – Dag 2

De tweede dag van ons bezoek aan Mezovari stond in het teken van een bezoek aan de kleuterschool, het naschoolse programma aan de staatsschool en een bezoek aan het dorp.

De kleuterschool
De dag begon in de ochtend bij de kleuterschool. David Pandy Szekeres, onze gids en tolk, bracht ons naar het project. Wat ons als eerste opvalt is hoe opgeruimd het terrein is en hoe netjes het gebouw eruit ziet. Het is prachtig weer en Pastoor Istvan, die we goed kennen, geeft ons samen met de medewerkers een hartelijk ontvangst. Binnen gaat de dag gewoon door en de klassen zijn bezig met hun programma. De relatie tussen de kinderen en de onderwijzers is goed. De Roma-kinderen zijn rond de 5 á 6 jaar en zijn al in staat om simpele rekensommen te maken. Een aantal van deze onderwijzers hebben ook deelgenomen aan de conferentie eerder dit jaar, hierdoor kennen we elkaar goed. We zien dat ook op deze school het programma goed in orde is.

Na het bezoek aan de klassen hebben wij een bespreking met Pastor Istvan. We bespreken verschillende onderwerpen, waaronder het budget 2020. Verder wordt inzicht gegeven in het verloop van het schoolprogramma. Hierna is tijd voor een gezamenlijke lunch.

Het naschoolse programma
In de middag vervolgen we onze dag met een bezoek aan het naschoolse programma op de staatsschool. Onderwijzers Magduska geeft hier les aan Roma-kinderen die ook het normale onderwijs volgen op de staatsschool. Door deze extra lessen kunnen de Roma-kinderen het normale onderwijs beter bijbenen.

We spreken de onderwijzeressen van de staatsschool die ook les geven aan Roma-kinderen. We delen ervaringen en de onderwijzeressen vertellen ons over het belang van het kleuteronderwijs voor Roma-kinderen. Kinderen die niet naar de kleuterschool zijn geweest zouden volgens hun niet in staat zijn om het normale onderwijs aan de staatsschool bij te houden. Het grootste probleem waar zij tegen aan lopen is dat kinderen niet elke dag naar school gaan. Roma-kinderen blijven om de meest uiteenlopende redenen weg, waardoor het onvermijdelijk is dat zij het normale onderwijs niet bij kunnen benen. Het is erg belangrijk dat hiervoor een oplossing gevonden wordt. De overheid houdt geen toezicht op het volgen van onderwijs.

Bezoek aan het dorp
We bezoeken samen met Paster Istvan het Roma-dorp. We komen hier schrijnende gevallen tegen. De Roma die in dit dorp wonen zijn erg arm. Sommige gezinnen hebben geen kostwinnaar waardoor zij van weinig moeten leven. De huizen hebben nauwelijks meubilair. Het is nu redelijk weer maar we maken ons zorgen om de komende winter. De wegen zijn slecht berijdbaar door de modder. Pastor Istvan vertelt dat hij probeert te helpen door te voorzien in meubilair. Maar dat de hulp hier nodig is, is overduidelijk.

Het raakt ons dat we niet alle problemen op kunnen lossen. Met de benadering van Gipsy Mission, door middel van onderwijs voor de Roma-kinderen hopen wij op langere termijn een verbetering teweeg te brengen.  

Toch zien we ook plezier om ons heen. In het dorp zien we spelende kinderen, ze glijden van de hellingen en spelen met tollen.

We kijken terug op een bijzondere dag waar we een kijkje mochten nemen bij goed werkende programma’s zoals op de kleuterschool en bij he naschoolse onderwijs. Maar het was ook een dag waarbij we door ons bezoek aan het dorp weer even terug bij de realiteit kwamen: er is nog veel hulp nodig! Morgen vertrekken we naar Nagybereg.

(opens in a new tab)”>Dag 3 >

(opens in a new tab)”>Dag 4 & 5 >

Leave a Reply