GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

De vreugde van het wachten

In deze weken horen we veel de woorden: “Advent” en “verwachting”. Terwijl de wereld kijkt uit naar Kerstmis als een viering van het geven van geschenken, we wedergeboren Christenen wachten op de wederkomst van Jezus. In de gemeente in Szaniszló is er de afgelopen dagen veel geanticipeerd. Eindelijk, de middag van de tweede zondag van advent aangebroken, toen onze kinderen in het onderwijsprogramma
diende in de gemeente. Twee van onze trouwe medewerkers, tante Éva en
Tante Mónika, die de kinderen al jaren lesgeeft, bereidde zich voor en assisteerde hen bij het kinderprogramma. Het was een grote vreugde dat de kinderen werden hiervoor vergezeld door hun ouders en grootouders voor deze special onderhoud. De gastheer van de gelegenheid was Pastor István Izsó, en de preek was gepredikt door frater László Dan, voorzitter van onze Stichting.

De visie die we vele jaren geleden hadden, samen met de GypsyMission
Stichting Nederland – om een educatief programma voor kinderen te starten – heeft zeer vruchtbaar geweest. De kinderen maken goede vorderingen op hun school studeert. En de kerk vindt veel vreugde in de kinderdienst in de kerk.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan Zigeunerzending Nederland, haar medewerkers en aan de gemeenten die zich echt bekommeren om deze bijzondere missie. Het is erg waar op dit gebied: ons werk in de Heer is niet tevergeefs.

Leave a Reply