GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Onze projecten in Oekraïne

Er gebeuren mooie dingen in Oekraïne. Dat is niet wat je zou verwachten in een land in oorlog, maar de onderlinge verbondenheid en hulp aan elkaar en aan vluchtelingen is enorm positief.

En men is dankbaar, en dan vooral dankbaar dat men tot nu toe gespaard is gebleven voor raketinslagen, voor verplichte opname in het leger, en voor ziekte. En er is dankbaarheid voor de kleinere dingen, zoals toch weer te eten te hebben voor die dag. István zei: ‘elke Bijbeltekst zegt iets over deze situatie en wat we moeten doen, geeft bemoediging. Het geloof is hierdoor verdiept’.

Er is natuurlijk ook veel angst en ongerustheid. Vooral om opgeroepen te worden voor het leger. Iedereen die kon, is weggetrokken, naar Hongarije, of verder naar het westen. De voorgangers van Mezovari en Nagybereg, István Menyhárt en László Toth, hebben dat ook overwogen – ter bescherming van hun kinderen – maar hebben toch op hun hart gekregen om te blijven.

Voor de achtergebleven zigeuners is het extra moeilijk, door de oorlog, maar ook omdat er geen werk is, dus geen inkomen. Ze pellen nu walnoten en verzamelen bessen en paddenstoelen, maar dat is maar tijdelijk. We spraken een man (rechts op de foto) in het zigeunerdorp die aangaf hoe hopeloos hun situatie is, toen hij zei: ‘Of ik nu dood ga door de oorlog, of door de winter en honger, het maakt mij niet meer uit’.

De voorgangers doen wat ze kunnen voor de kleuterschooltjes voor zigeunerkinderen en voor de zigeunergemeenschap. In de eerste plaats wordt gezorgd voor een maaltijd voor de kinderen, en als de scholen weer dicht moeten, zullen ze voedselpakketten verzorgen voor de gezinnen, zoals ze ook tijdens eerdere periodes van schoolsluiting deden. Het is een stressvol bestaan, want je weet nooit wat je boven het hoofd hangt. In elk geval enorme prijsstijgingen, luchtalarmen, onzekerheid. Daar is nog bijgekomen dat de levering van elektriciteit onzeker is geworden omdat er veel schade is aan elektriciteitscentrales. Er zijn ouders die hun kinderen thuis houden omdat ze de schuilkelder in moeten bij een luchtalarm en daar is het relatief koud en vochtig, en er kan geen lesgegeven worden. Ze hebben met wel 300 kinderen 3 uur lang in de schuilkelder moeten doorbrengen en dat was bijzonder moeilijk.

Magduska verzorgt nog steeds de huiswerkbegeleiding voor zigeunerkinderen in de staatsschool in Mezovari. In het klasje zijn ongeveer 17 kinderen. De rijkere zigeuners zijn weggetrokken, de armen zijn gebleven en deze kinderen zijn verder achterop in hun ontwikkeling. Met veel liefde en geduld helpt zij deze kinderen op weg op deze school.

Wat kunt u doen? In de eerste plaats voor hen bidden.

En u kunt een bedrag overmaken naar bankrekening NL40 RABO 0382482557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude, o.v.v. hulp aan Oekraïne

Evenals eerdere donaties voor noodhulp, wordt dit besteed aan medicijnen, brandstof/energie en lunch voor de kinderen van zigeunergezinnen en incidenteel worden bijv. aardappels aan de gezinnen verstrekt.

Leave a Reply