GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Sanislău, update dec 2017

Er zijn kinderen in de groep die extra hulp nodig hebben om een minimaal niveau te bereiken. In beide groepen zijn leerlingen met een rugzak (individuele leerbehoefte) voor wie wij een aansluitprogramma hebben samengesteld. Daarnaast zijn er ook kinderen die ernaar streven om steeds betere leerresultaten te bereiken en zij doen het steeds beter op school. Wij waren erg blij aan het eind van het schooljaar en dat gaf ons ook heel veel voldoening dat de leerlingen van de naschoolse huiswerkbegeleiding uitstekende, goede en zeer goede resultaten hebben gehaald op lagere school. Zij stonden tussen de leerlingen die een prijs hebben ontvangen tijdens de schooljaarafsluiting. Wij waren en zijn erg trots op hen!

Wij hebben nauwe contacten met de collega’s op lagere school met wie wij de ontwikkeling van de kinderen kunnen bespreken. Aan de orde komen gedragsproblemen of andere moeilijkheden waar wij en zij bij enkele kinderen tegen aan lopen. Wij krijgen steeds terug van de leraren dat de kinderen goed voorbereid naar de lessen komen. Zowel hun gedrag als leerprestaties verbeteren.

Na 2 jaar ervaring zien wij dat programma voor naschoolse huiswerkbegeleiding hier in Sanislău voorziet in een grote nood voor de arme kinderen. Wij zien de situatie, de noden en de familieomstandigheden van de kinderen met dit programma vanuit een ander oogpunt.

Het is bijzonder motiverend om bezig te zijn met deze kinderen, hen te helpen en hun leefomstandigheden te verbeteren. Dit is een hele goede investering op lange termijn voor zowel de lagere school als voor de lokale bevolking.

Hartelijk dank voor jullie ondersteuning namens ons en namens de kinderen. God zegene onze sponsors.

Met vriendelijke groet,

Szalontai Éva

Chivu Mónika

Varga Ilonka

Leave a Reply