GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Wereldnieuws! (Valea lui Mihai)

Nieuws wat voor de hele wereld van belang is:
 
ER IS EEN VERLOSSER!
 
Niet te bevatten wonder van genade dat God Zijn Zoon opofferde voor ons.
Jezus bloed reinigt en doet leven, het ìs volbracht en Hij leeft!
 
We hebben geprobeerd om het lijdensverhaal voor de kinderen zo aanschouwelijk mogelijk te maken, zodat ze begrijpen kunnen dat er bevrijding mogelijk is van zonden.
En ze hebben een prachtig werkje gemaakt om mee naar huis te nemen, zodat ze de boodschap van verlossing, aan de hand daarvan, door kunnen vertellen.
 
Met dit berichtje geven we, het belangrijkste nieuws wat er is, ook door aan jullie.
 
Gezegende tijd!
Liefs van ons.
 

Leave a Reply