GIPSY MISSION

... want hulp verandert!

Status bouw in Asszonyvására

De bouw van het huis van aanbidding in Asszonyvására is begonnen en vordert zeer goed.
Na vele jaren van wachten, plannen en bidden kon de bouw van het kerkgebouw beginnen in Asszonyvására. Met steun van de Nederlandse Zigeunermissie, maar ook van Nederlandse gemeenten en de Stichting Christelijke Zigeunermissie kon de bouw van het gebedshuis van start gaan. In de afgelopen drie weken, na de aankoop van een van de mooiste uitzichtpercelen in het dorp, is de aanleg van het perceel en de aanleg van het hekwerk begonnen en wordt vandaag voortgezet. Het werk gaat door in een uitdagende hitte. Het begint elke dag vroeg in de ochtend, want in de middag is het bijna onmogelijk om in veertig graden te werken.
Hoewel we nog aan het begin van de bouw staan, kijken we met geloof en ons verlangen vooruit dat de kerk de eindejaarsfeesten doorbrengt in het nieuwe gebedshuis.
Tot die tijd wachten ons veel werk, gebed, toewijding en misschien vele slapeloze nachten, vanwege de ongelooflijke stijging van de prijzen van bouwmaterialen. Maar we kijken met vertrouwen vooruit, en wat op ons is, proberen we een voor een te doen.
Mijn lieve broer, mijn vriend!
Wat God u ook toevertrouwt in dit werk, doe het alstublieft ook!

Update 9 juli 2021

Ik ben zeer verheugd u te kunnen mededelen dat het werk zeer goed is gevorderd sinds de tijd van ons laatste rapport – 30 juni – aan de bouw in Asszonyvására. De omheining, het leggen van de waterleidingen, aansluiting op het watersysteem, de aanleg van het elektriciteitsnet en het ontwerp van de riolering zijn afgerond en daar zijn we nu nog mee bezig.
De extreme hitte is een zware last voor zowel professionals als vrijwilligers.
Maar God is tot nu toe bij ons geweest en heeft beloofd bij ons te blijven.

Leave a Reply